Bergshamrapartiet överklagar valresultatet

Bergshamrapartiet åkte ur fullmäktige, nu menar partiet att ett flertal allvarliga fel begicks före och under valdagen. I ett brev till Valprövningsnämnden kräver BEP därför omval.

  • Publicerad 15:44, 22 okt 2018

Bergshamrapartiet, BEP, fick 1,6 procent av Solnabornas röster i kommunvalet och förlorade därmed sitt enda mandat i kommunfullmäktige. Men nu överklagar partiet resultatet.

I ett brev till Valprövningsnämnden, dit man vänder sig för att överklaga valresultat och där prövningar kring det sker, skriver BEP att det förekommit ”mycket allvarliga fel som har påverkat valresultatet”.

Valsedlar saknades

Som exempel nämns att valsedlar för BEP saknades vid kontroll i flera förtidsröstningslokaler, bland annat på Bergshamra bibliotek. Även på valdagen upptäcktes att BEP:s valsedlar inte fanns utlagda, står i överklagandet.

Om valet genomförts på ett korrekt vis hade utgången kanske blivit en annan, menar BEP. Det kan, skriver partiet, ”i vart fall inte uteslutas att dessa allvarliga fel har påverkat valutgången så att Bergshamrapartiet /…/ vid ett korrekt genomförande av valet 2018 även nu skulle ha fått minst ett mandat i Solna kommunfullmäktige”.

BEP vill nu att nämnden ogiltigförklarar kommunvalet 2018 i Solna och beslutar om omval.