I vintras genomförde staden en första geoteknisk undersökning på marken. Nu görs fler markundersökningar. Foto: Ylva Bergman

Bensinrester hittade i marken – kan stoppa modulhusen i Beckomberga

Staden har hittat petroleumprodukter i marken på den planerade modulhustomten i Beckomberga. Nu görs ytterligare markundersökningar. "Det är klart resultatet har betydelse", säger stadens samordnare Anna Mölgård.

  • Publicerad 16:58, 19 maj 2017

Det är klart resultatet har betydelse

Tidigare i våras larmade grannar om att det luktade bensin ur ett rör som stod på den planerade modulhustomten i Beckomberga, vilket Svt var först med att rapportera.

Eftersom det tidigare legat en bensinmack i närheten av tomten bestämde staden att göra en markundersökning. Resultatet? Man hittade spår av petroleumprodukter.

Invandringskritisk sajt har gett modulhusmotståndet egen tv-kanal

– Nu har vi valt att göra ytterligare en fördjupad undersökning som går ut på att undersöka hur stor omfattningen av petroleumprodukterna är, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder för nyanlända.

Kan det här göra att bygget av modulhusen stoppas?

– Det är klart resultatet har betydelse. Rent praktiskt måste man ha alla pusselbitarna på plats. Finns det tveksamheter kring markförhållanden så måste de vara klargjorda innan man får ett startbesked, säger Anna Mölgård.

Kommer staden sanera marken om det behövs eller överger man Beckomberga helt då?

– Det beror på vad vi får fram för något, jag kan inte svara på det idag.

Nu inväntar staden analyssvaret från den fördjupade undersökningen.

Kameror ska få modulhusmotståndarna att hålla sig i skinnet

Grönt ljus för Örby

Samtidigt står det klart att mark- och miljödomstolen ger staden grönt ljus att bygga modulhus i Örby. Även tomten i Beckomberga ligger överklagad hos mark- och miljödomstolen och inväntar fortfarande domen.

Domstol ger modulhusen i Örby grönt ljus

I Örby valde staden att gå vidare med planerna utan att invänta domstolens beslut. Att man nu fått grönt ljus påverkar dock inte hur man resonerar kring Beckomberga, menar Anna Mölgård.

– Vi har inte haft en diskussion om att starta bygget på Beckomberga. Det som är fokus i min värld är att jobba på med Örby, säger hon.