”För de som bor i Älta kommer det inte vara möjligt att varken köpa bensin, hyra släp, skaffa gasol eller tvätta bilen”, säger Robert Allinger som driver Circle K i Älta. Foto: Johan Kristensen

Bensinmackar stängs i byggboomen i Nacka

Bostadsbyggen tvingar bensinmackar att stänga. Miljonvite och miljösmäll kan vänta Nacka kommun. "Risken är att folk börjar tvätta bilen hemma", säger Robert Allinger som stänger Circle K i Älta i juni.

  • Publicerad 15:39, 27 maj 2022

Det är jobbigt och tragiskt för alla anställda.

Med grilltången fiskar Robert Allinger två french hot dog från rullgrillen. Han har drivit Circle K på Oxelvägen i Älta i 11 år.

Men den 30 juni stänger han och de omkring 800 dagliga kunderna får hitta någon annan stans att tanka, tvätta bilen och köpa glass.

Wallenstam har sagt upp bensinbolaget för att kunna bygga fler bostäder. Robert Allinger har i sin tur sagt upp alla anställda och förhandlar i hyresnämnden med Circle K om att få driva en mack på en annan plats.

– Det är jobbigt och tragiskt för alla anställda. Jag känner en oro för framtiden. För de som bor i Älta kommer det inte vara möjligt att varken köpa bensin, hyra släp, skaffa gasol eller tvätta bilen, säger Robert Allinger.

”Lite snopet”

Per Dahlberg, 59, från Trollbäcken baxar en gasolflaska till bilen. I 40 år har han tankat minst en gång i veckan och då och då köpt snus och blommor här.

– Det känns lite snopet att de stänger, jag vet faktiskt inte var jag ska att tanka.

En bilfärd 1,5 kilometer norrut längs Ältavägen till Älta gård kan hjälpa tillfälligt men snart måste även Preem stänga sin obemannade bensinstation här. Enligt länsstyrelsen kommer de nya bostäderna i Älta centrum för nära Ältavägen om inte transporter av farligt gods som bensin och diesel stoppas.

– Bensinstationen bör vara borta åtminstone 2024, säger Sara Andersson, kommunens projektchef för södra Nacka.

Snopen. ”Jag vet faktiskt inte var jag ska tanka”, säger Per Dahlberg, 59, från Trollbäcken har tankat minst en gång i veckan på Circle K i Älta i 40 år. Foto: Johan Kristensen

Nackas kommunfullmäktige gick den 19 november 2018 med på att köpa Preems mark i Älta gård för närmare 4,2 miljoner kronor och samtidigt sälja mark vid Vattenverksvägen-Värmdövägen som Preem hade arrenderat sedan 1971 till Preem för drygt 9,8 miljoner kronor.

Vite på 3 miljoner

Samtidigt måste Nacka ordna fram ny mark dit Preem kan flytta sin Ältastation. Annars riskerar kommunen att få betala 3 miljoner kronor i vite. Ett förslag har varit i Hedvigslund mellan Ältabergsvägen och Tyresövägen. Om det inte är möjligt vill Preem ha en station någonstans längs Tyresövägen mellan Trafikplats Skarpnäck och Lindalen.

Där Preem ligger nu ska också byggas bostäder.

– Vi har inte låst oss vid något men vid Älta gård handlar det om ett fåtal lägenheter, kanske fem, sex stycken, säger Mats Gerdau.

Byts mot bostäder. ”Vid Älta gård handlar om ett fåtal lägenheter, kanske fem, sex stycken”, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M). Foto: Johan Kristensen

Fler flyttar

Fler bensinmackar i Nacka behöver flytta de kommande åren. Circle K på Vikdalsvägen får ge plats för tunnelbanebygget. Kommunalrådet Mats Gerdau (M) har tidigare pekat ut Ryssbergen där kommunen vill bygga uppåt 600 bostäder och verksamhetslokaler som en möjlig plats för Circle K i framtiden.

– Det är tänkt att stationen får flytta några 100 meter från sin nuvarande plats och i stället läggs vid avfarten till Kvarnholmstunneln. Det är viktigt att mackarna ligger bra till kommunikationsmässigt, säger Mats Gerdau.

OKQ8 på Kanholmsvägen i Orminge ska sannolikt också flytta för att ge plats för bostäder.

– Vi diskuterar om den ska ligga kvar där den ligger eller flyttas närmare motorvägen. Det är ju bättre att ha bensinstationer nära motorvägen än bostäder, säger Mats Gerdau.

2016 ville kommunen flytta Circle K på Solsidevägen i Saltsjöbaden för att kunna bygga uppåt 1 500 bostäder i Saltsjöbadens centrum. Men planerna kom av sig.

– De lades ner. Den får ligga kvar där den ligger, säger Mats Gerdau.

Riskerar fultvätt

Robert Allinger tror att nedläggningen av Circle K i Älta kan få en negativ effekt på miljön.

– Vi tvättar ju 15 000 bilar per år. De kommer ju behöva tvättas någonstans. Andra stationer runt omkring är ju redan hårt ansatta och har inte möjlighet att ta emot de volymerna. Den stora risken för Nacka kommun är ju att folk börjar tvätta bilen hemma och att olja och tungmetaller rinner ner i dagvattenbrunnar i stället.

Men Mats Gerdau tror inte att fler kommer att fultvätta bilen hemma.

– Det får man ju inte. Ingen har sagt att det skulle bli färre bensinstationer. Om du ändå åker bil till en bensinstation kan du svänga höger i stället för vänster.

Bensinmackar i Nacka som berörs

Circle K på Oxelvägen i Älta stänger den 30 juni eftersom Wallenstam som äger marken vill bygga bostäder.

Preem på Ältavägen i Älta måste stänga innan folk börjar flytta in i de 1 250 nya lägenheterna i Älta centrum. Nacka kommun ska bygga bostäder på marken och måste hitta en ny plats åt Preem.

Cirkle K på Vikdalsvägen måste stänga när tunnelbanan kommer till Nacka.

OKQ8 på Kanholmsvägen i Orminge kan flyttas närmare Värmdöleden för att ge plats för bostäder.

Visa merVisa mindre

Nytt bensinmecka? Lindalshöjden som nu ligger i Tyresö kan rymma två, tre bensinmackar i framtiden. Foto: Johan Kristensen

Tyresös kalhygge kan rädda Nacka från soppatorsk

Gärna bensinstationer men ingen handelsplats. Det var kravet när Nacka nyligen överlät kalhygget Lindalshöjden mittemot Hedvigslund till Tyresö kommun. Men det dröjer flera år innan något kan byggas på marken.

I mars krympte Nacka. Kommunen gick med på att överlåta Lindalshöjden, kalhygget mellan Tyresövägen och Grustagsvägen till Tyresö kommun.

Tyresö köpte 2018 marken av Stockholms stad för att stoppa planerna på en stenkross. Men eftersom fastigheten låg i Nacka hade Nacka kommun planmonopol och bestämde vad marken fick användas till.

Önskade bensin

Nacka krävde bensinmackar för att flytta kommungränsen.

– Det är viktigt att vi har en samsyn på vad marken ska användas till – som en bensinmack till exempel. Vi vill inte ha en dagligvaruhandel där eftersom det skulle ta kundunderlag från Älta centrum som är litet redan i dag, säger Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M).

Tyresös översiktsplanerare Olof Johansson bekräftar Nackas begäran.

– Ja, de ville att vi ska planera för möjligheten att ha drivmedelsstationer och att vi även i fortsättningen har Grustagsvägen öppen som en möjlig transportväg till Nackas verksamhetsområde Ältaberg.

Enligt Tyresös förslag får Grustagsvägen en ny sträckning rakt genom det nya industriområdet: förbi en brandstation, två, tre bensinstationer, en restaurang och andra företag.

Öppning dröjer

Nacka måste hitta en ny plats åt Preem som tvingas flytta från Ältavägen när nya bostäder byggs i Älta centrum. Men Tyresö kommun kommer inte att reservera mark i Lindalshöjden för att hjälpa Nacka.

– Jag tror det blir svårt. Nacka får nog hitta mark i Nacka. Vi ser främst att marken ska användas för att flytta våra egna bensinstationer, säger Olof Johansson.

Oavsett dröjer det innan några nya bensinmackar kan öppna.

– Detaljplaneprocessen tar flera och år, det kommer det ta fyra, fem år innan man kan se något som byggs i Lindalshöjden, säger Olof Johansson.