Bemanning på Waxholmsbåtar oroar V

Om olyckan är framme kan bemanningen på Waxholmsbåtarna vara för låg för att det ska vara säkert. Det befarar V i Region Stockholm. Nu svarar Trafikförvaltningen att man följer myndighetsbeslut, men att det även är upp till trafikutförarna att bedöma.

  • Publicerad 16:36, 14 sep 2020

I våras gick Waxholmsbolaget fartyg Yxlan på grund, med elva passagerare. Ombord fanns då två besättningsmän (befälhavare och en matros), samt dessutom en skeppare under inskolning och en ”caféjungman”. Det har fått Vänsterpartiet i Region Stockholm att fundera över vad som hänt om fartyget i stället bara haft sin minimibemanning på två personer och maximalt passagerarantal – 150 personer ombord.

Besättning på två personer

”Vi i Vänsterpartiet  (är) starkt oroade för och bekymrade över bemanningen av fartygen som framförs på uppdrag av Trafikförvaltningen” skrev partiet i en skrivelse till trafikförvaltningen i somras och begärde bland annat svar på frågan hur förvaltningen ser på säkerheten då bemanningen bara är två personer.

Nu har Region Stockholms trafikförvaltning svarat.

I svarets skriver förvaltningen att trafikutövare har att följa lagar och myndighetsbeslut, och att det är Transportstyrelsen som fastställer minsta bemanning. I fallet med Yxlan är minimibemanningen två – eller tre under högsäsong med fler passagerare, ”om det krävs enligt fartygets nöd och brandplaner”.

”Blidösundsbolagets bedömning”

Fast, skriver Trafikförvaltningen, i de nu gällande nöd och brandplanerna för fartyget Yxlan finns inte, vid något tillfälle, behov av en större besättning än två, även vid max passagerarantal, ”enligt de bedömningar och riskanalyser som trafikutövaren Blidösundsbolaget har gjort”.

Trafikförvaltningen förklarar också att man har fullt förtroende både Transportstyrelsens och Blidösundsbolagets bedömningar när det gäller fartygsbemanningen.