Bekvämare att bänka sig vid Lillsjön i höst

En Brommabo önskade nya bänkar till det i övrigt uppfixade området kring Lillsjön. I höst ska bänkarna runt sjön ses över. De som är trasiga eller saknas kommer att bytas ut.

  • Publicerad 11:39, 12 sep 2018

I april skickade en Brommabo in ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen med en önskan om att bänkarna runt Lillsjön skulle ses över.

”Nu har det gjorts stora satsningar runt Lillsjön, men fortfarande har inget gjorts när det gäller bänkarna, de har tagits bort, skadats eller är nu så låga att de inte går att sitta på, en enkel och billig åtgärd att rätta till detta”, skriver medborgaren.

Nu har stadsdelsnämnden gett besked om hur det blir med bänkarna.

Under hösten ska stadsdelsförvaltningen besiktiga de bänkar som finns på parkmark runt Lillsjön. De bänkar som är skadade och saknade kommer att bytas ut eller underhållas.