Hotad. Odlarängen är en av de parklekar som läggs ner enligt det färdiga förslaget. Foto: Sacharias Källdén

Bekräftat: Kraftiga neddragningar föreslås i Farsta

Nu är det svart på vitt. Stadsdelsförvaltningen föreslår att parklekarna Odlarängen och Fagerlid samt fritidsgården Västboda avvecklas inför sommaren 2020. Dessutom föreslår förvaltningen minskade öppettider på de kvarvarande mötesplatserna.

  • Publicerad 16:06, 5 dec 2019

Det har sedan tidigare varit känt att den åtstramade budgeten riskerar att gå ut över Farstas verksamheter för barn, unga och föräldrar. Häromveckan kunde SöderortDirekt berätta att stadsdelsförvaltningen filar på ett förslag som innebär att två parklekar och en fritidsgård stängs.

Nedskärningarna har upprört både politiker och privatpersoner, som svarat med namninsamlingar, manifestationer och debattartiklar. Ett engagemang som tycks ha föga inverkan på det förslag som nu läggs fram till politikerna i nämnden.

"Förvaltningen föreslår att Västboda fritidsgård i Farsta centrum, parkleken Odlarängen i Tallkrogen och parkleken Fagerlid i Hökarängen läggs ner", står det i utlåtandet. I förslaget ingår även att den öppna förskolan i Odlarängen flyttas till Nybygget i Gubbängen.

Och det tar inte slut där. Även övriga fritidsverksamheter drabbas av nedskärningar om förslaget går igenom.

"Vi bedömer också att förvaltningen måste minska öppettiderna på kvarvarande mötesplatser" skriver tjänstemännen.

Klubbas 19 december

Mer konkret innebär det att fritidsgårdarna för högstadieungdomar kan komma att stänga tidigare på kvällar före skoldag och att parklekarna kan öppna senare på eftermiddagen. Det totala antalet öppna kvällar behöver minskas, menar förvaltningen, och det behöver säkerställas att öppettiderna blir "mer kompletterande".

Såväl besöksstatistik och befolkningsunderlag som lokalernas lämplighet och kostnader har tagits med i beräkningarna när förslaget arbetats fram. Omställningen kommer att kunna ske genom pensionsavgångar och färre behovsanställningar, är en annan bedömning.

Förvaltningen slår också fast att Farsta även efter de föreslagna neddragningarna kommer att ha "mer öppen verksamhet för barn och ungdomar i relation till invånarantalet än angränsande stadsdelsnämnder".

Vilka som blir de faktiska konsekvenserna för parklekarna och fritidsgårdarna vet vi först den 19 december. Då tar politikerna ställning till förslaget.

DEBATT: Frågan om hotade parklekarna som majoriteten vägrar svara på