Bekräftat att misstänkt olja på havsytan var sot

Kustbevakningen har nu fått bekräftat att det är sot som observerats på havsytan i Stockholms skärgård. Därmed avslutas den miljöräddningsoperation som pågått.

  • Publicerad 13:35, 10 nov 2018

I ett pressmeddelande som Kustbevakningen gick ut med under lördagen skriver myndigheten att de nu fått bekräftat av flera ”externa experter” att det är sot som observerats i Stockholm skärgård, inte olja.

Under veckan har allmänheten rapporterat om misstänkta utsläpp av olja på flera håll i Stockholms skärgård.

Sökte av Jungfrufjärden

Kustbevakningen sökte under fredagen av stora områden i och kring Jungfrufjärden. Polisen har bistått med drönare för att få en överblick över utbredningen. Vare sig Kustbevakningen eller andra myndigheters helikoptrar har kunnat flyga så lågt under rådande väderförhållanden.

De senaste dagarnas väderläge har bildat så kallad inversion över stora delar av landet. Förekomsten av sot i vattnet är en effekt av detta och sotet kommer troligen från någon form av industrier.

– Den här förekomsten av sot kan vi inte sanera. Just nu är det relativt vindstilla, men när vindarna tilltar kommer ansamlingarna av sot troligen att upp, säger Filip Lundgren, räddningsledare på Kustbevakningen.

Stor insats

Kustbevakningen har haft en stor insats för att klarlägga vad det är för utsläpp. Totalt deltog omkring fem båtar plus flyg från Kustbevakningen, samt personal från polisen.

– Det har varit väldigt högt tryck på ledningscentralen, allmänhet och folk som befinner sig på sjön har ringt om observationer, säger Malin Cardell, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.

Är det en extraordinär händelse?

– Absolut, jag har jobbat flera år och har inte varit med om att det ringer så här mycket, säger Malin Cardell.

Enligt SMHI:s hemsida är inversion ett väderfenomen där luftens rörelser bromsas vertikalt. Under perioder med långvarig inversion, även kallat spärrskikt, samlas ofta stora mängder föroreningar under spärrskiktet.