Begravningsplats i Järva närmar sig startfas

I dag beslutar kyrkogårdsnämnden om första etappen av Järva begravningsplats för 330 miljoner. – Platsen är inte optimal, men det är den bästa vi kan få, säger Marja Sandin-Wester, (MP), ordförande i kyrkogårdsnämnden.

  • Publicerad 14:17, 26 sep 2018

Alla partier i kommunfullmäktige utom Sverigedemokraterna har tidigare beslutat den detaljplan för området, där Järvas begravningsplats ska ligga, som vunnit laga kraft.

”Platsen är inte optimal”

– Platsen är inte optimal men det är den bästa vi kan få. Begravningsplatsen kommer att bli ett fantastiskt tillskott till Järvafältet med en intressant och nyskapande arkitektur. Begravningsavgiften kan hållas oförändrad trots den stora investeringen, säger Marja Sandin-Wester, (MP), ordförande i kyrkogårdsnämnden i Stockholms stad.

Bristen på framförallt kistgravar i nordvästra Stockholm anses akut. I dag finns inte några muslimska gravplatser kvar att anvisa på Råcksta begravningsplats utan anhöriga hänvisas till Strandkyrkogården i sydöstra Stockholm.

Mitt i har flera gånger tidigare berättat om turerna kring begravningsplatsen.

Avtalet med discgolfparken uppsagt

Området ligger i anslutning till Granholmstoppen norr om Tensta.

Idag är det Järva Discgolf Park som finns på den platsen. Avtalet med dem är uppsagt från den 1 oktober 2019. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att hitta en ersättningsplats.

Genomförandebeslutet som kyrkogårdsnämnden i dag fattar gäller en första etapp på cirka 20 hektar med cirka 2 600 kistgravar med plats för 1–2 kistor, cirka 900 urngravar, minneslundar, servicebyggnad och ceremonibyggnad, infrastruktur samt anläggande av en våtmark.

Bygget börjar nästa år

Kostnader för första etappen beräknas till 330 miljoner kronor. Tillsammans med tidigare kostnader på 27 miljoner beräknas totalkostnaden för investeringen cirka 357 miljoner.

Byggstart planeras till hösten 2019 och cirka 60 procent beräknas vara färdigställd 2021 och resten 2022–2023.