En ökande befolkning får dela på färre vårdplatser. Foto: Mostphotos

Befolkningen ökar – men inte vårdplatserna

Länets befolkning växer – men antalet vårdplatser släpar efter. På fem år har de minskat med 20 procent i förhållande till befolkningen.

  • Publicerad 04:51, 2 sep 2018

I augusti i år fanns 0,9 vårdplatser per tusen invånare i Stockholms län. För sex år sedan, i augusti 2013, hade tusen invånare 1,2 vårdplatser att dela på. Det visar statistik från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

En anledning till att vi är fler om varje säng är förstås att befolkningen växer. Vi är 174 404 fler nu än för fem år sedan.

Samtidigt har antalet disponibla vårdplatser minskat. I augusti 2013 fanns 2 712 platser. I augusti i år 2 200.

Sommaren värst

Under sommarmånaderna minskar alltid det antal vårdplatser som kan hållas öppna, på grund av semestrar.

Den här sommaren har larmen duggat tätt om långa väntetider på sjukhusens akutmottagningar och äldre som fått vänta i dygn på en vårdplats, och även om personal som fått jobba dubbla skift.

Normalt med stängda platser

Men det som hänt på senare tid är att antalet öppna vårdplatser är lågt året om. Fram till sommaren 2016 fanns det över 3 000 disponibla vårdplatser utom under juli-augusti, men sedan dess har inte antalet överstigit 3 000 en enda månad.

I stället har det blivit ”normalt” att hundratals sängar står tomma året om, då det inte finns personal att bemanna dem.

Hur kunde det bli så här?

– Det handlar framför allt om brist på sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, och så ser det ut i hela Sverige, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Utbildning på betald arbetstid och bättre löneutveckling ska locka sjuksköterskor och göra att fler vårdplatser kan hållas öppna, menar hon.

– Sedan har vi byggt ut hemsjukvården, så att fler kan få vård i hemmet, vilket är positivt. Vi inför också vårdval geriatrik vilket kommer att ge fler vårdplatser, säger hon.

Något måste göras

Erika Ullberg

Oppositionsrådet Erika Ullberg (S)  är orolig över utvecklingen:

–  Det är bra att hemsjukvården byggs ut. Men det måste finnas vårdplatser för de svårast sjuka. Risken är också att patienter skrivs ut för tidigt när trycket på vårdplatserna är så hårt, säger hon.

Socialdemokraterna menar att en lösning är att införa ”Huddingemodellen” på alla verksamheter som har personal igång dygnet runt. Enligt den arbetar personalen 80 procent med bibehållen lön, men oftare kvällar och helger, och på så vis täcker man upp utan att det blir luckor.

–Det har aldrig varit så illa som nu. Vi upplever att personalen fått nog, och det är väldigt svårt att rekrytera. Något måste göras, säger Erika Ullberg.