Fler bostäder byggs i samband med tillökningen av befolkningen. Foto: Babs Drougge Foto: Babs Drougge

Befolkningen ökar kraftigt i Huddinge

I Huddinge kommun beräknas befolkningen att öka med 20 000 personer mellan 2017 och 2027. Det är en ökning på 25 procent

  • Publicerad 14:46, 14 nov 2017

Befolkningen i hela Stockholms län beräknas öka från dagens 2 269 000 till 2 603 000 personer fram till 2026 vilket är en ökning med 15 procent. Huddinge tillhör en av de mest växande kommunerna.

I dag har Huddinge 109 463 invånare, vilket betyder att kommunen ligger på 14:e plats bland landets 290 kommuner. Och invånarna kommer att bli fler.

– Det är många som vill utveckla kommunen och många som vill bo i Huddinge, berättar Daniel Dronjak (M), kommunalråd Huddinge kommun.
– I grund och botten har vi fört en tydlig politisk linje, Huddinge ska växa och vi ska utveckla alla delar av kommunen, säger han.

Fler barnfamiljer

Det är flest unga vuxna med barnfamiljer som flyttar till Huddinge. I åldrarna 46-70 ser man en större utflyttning än inflyttning.

Den största ökningen sker i Flemingsberg och det är främst personer från andra kommuner i länet som flyttar till Huddinge kommun.

– Huddinge ska vara en kommun som folk pendlar till och inte pendlar ifrån. Men det gäller att Huddinge växer på ett smart sätt och med fler arbetsmöjligheter, säger Daniel Dronjak.

Det handlar om stora områden som måste utvecklas och bebyggas med både företagsbyggnader och bostäder.

– Vi får möjlighet till stadsutveckling och det är väldigt positivt, vi får fler skattebetalare till kommunen och fler kan få jobb.