I backen byggs bostäder och utmed Hammarbyvägen kontor enligt förslaget. Foto: Sacharias Källdén

Befarar bostäder i Hammarbyskogen påverkar naturen negativt

Planerna för Sjöstadshöjden innebär 400–500 bostäder, 4 000–5 000 arbetsplatser och en bro som ska knyta samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har nu tyckt till om planerna.

  • Publicerad 05:30, 20 maj 2022

Förslagen har varit på remiss hos Skarpnäcks stadsdelsnämnd och förvaltning vilka är positiva till grundidén.

"Stadsdelsförvaltningen är positiv till detaljplanens syfte att överbrygga barriärer och bättre koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad, samt utveckla området med både bostäder och verksamheter."

Hammarbyhöjden och Sjöstan byggs ihop

Förvaltningen pekar på att det i dag finns långt fler boende än arbetsplatser i söderort.

"Vilket leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken och genomfartslederna när folk tar sig mellan bostaden och arbetet"

Påverkar djur och natur

Samtidigt pekar man på negativa konsekvenser för miljön och vill se en fördjupad utredning om hur ny bebyggelse ska placeras för att de ekologiska spridningssambanden mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska bibehållas.

"Trots de anpassningar som gjorts innebär dock planförslaget negativa konsekvenser framförallt för naturmiljön och spridningssambandet." står det i svaret till stadsbyggnadskontoret.

Vidare vill stadsdelsnämnden och förvaltningen se fördjupade studier om halterna av partiklar längs Hammarbyvägen, vars halter i dag överstiger miljömålet.

Lägre andel hyresrätter

Enligt nuvarande planer blir cirka 30 procent av de bostäder som planeras hyresrätter och 70 procent bostadsrätter. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stöder förvaltningens svar i huvudsak men tar bland annat upp andelen hyresrätter i sina reservationer.

Vänsterpartiet vill se en övervägande andel hyresrätter, medan Socialdemokraterna vill att andelen ökar.

Hammarbyhöjden och Sjöstan byggs ihop