Ilningar. Tandläkare i Stockholm får inte jobba kvar efter att minst 10 patienter fått fel behandlingar.

Bedragare jobbade som tandläkare i Stockholm

Tandläkaren drog ut tänder på löpande band. En granskning visade att han tidigare arbetat under falsk identitet och varit dömt till fängelse för sina felbehandlingar. Nu dras hans legitimation in.

  • Publicerad 04:42, 25 maj 2022

En tandläkare i Stockholm förlorar sin legitimation. Det har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat, efter anmälan från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Tandläkaren, som är i 50-årsåldern, har varit verksam sedan 2003.

2019 fick Ivo in anonyma uppgifter om bristande hygienrutiner vid tandläkarens praktik.

Senare inkom uppgift om en felbehandling, där en kvinna fått samtliga tänder utdragna, 12-14 åt gången.

Det framkommer också att mannen blivit dömd till fängelse i fem och ett halvt år i ett annat europeiskt land, för bedrägeri och misshandel.

Falsk identitet

Bakgrunden till det är att tandläkaren inte lyckats få sin klinik lönsam, som därför inte registrerats, men han hade ändå fortsatt med verksamheten. Han dömdes till böter för detta.

Då antog han falsk identitet genom att låtsas vara en tandläkare som fanns på riktigt, och lyckades få jobb. Men snart upptäcktes bedrägeriet. Dessutom hade en rad patienter blivit felbehandlade med permanenta skador som följd.

En risk

Efter avtjänat straff har tandläkaren arbetat vid två kliniker i Stockholm.

Den ena har efter granskning av journaler konstaterat brister vad gäller journalföring och röntgen, dåligt utförda fyllningar och tänder som dragits ut utan diagnos.

Tandläkaren är en risk för patientsäkerheten, enligt kliniken.

Brösten sprack efter injektion med fillers

Ödmjuk

Den andra kliniken uppger att tandläkaren utfört ett bra arbete, och är "ödmjuk inför varje situation och strävar efter att erbjuda den bästa vården till patienterna".

Själv uppger tandläkaren att han arbetat utomlands och att man där haft annorlunda riktlinjer och rutiner, och menar att dålig introduktion ligger bakom de misstag som anförts.

Tio av 13 felbehandlade

Ivo har begärt in 13 patientjournaler och konstaterar att tio av patienterna fått felaktiga behandlingar.

Sammantaget anser myndigheten att vård och behandling har skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och att tandläkaren är uppenbart olämplig att utöva sitt yrke.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd går på samma linje och återkallar tandläkarens legitimation.

Läkare varnar för fillers: Svåra komplikationer