Beckomberga får 83 lägenheter för nyanlända

Stockholmshem ska bygga 83 lägenheter i 154 moduler utmed Spångavägen/Kopparbacken. Byggstart kan ske redan i slutet av året.

  • Publicerad 14:04, 7 nov 2019

Området där de kan byggas ligger utmed Spångavägen/Kopparbacken och är idag en grönyta norr om Bromma flygplats.

Här ska modulhusen i Beckomberga ligga. Foto: Ida Leveby Andersson. 

Husen ska bestå av 154 moduler med 83 lägenheter på två till tre rum med kök. Målgruppen är nyanlända familjer. Stockholmshem ska bygga sju byggnader i två, tre och fyra våningar. 

– Initialt tänkte man sig att det skulle vara tretton huskroppar och nu har Stockholmshem minskat till sju. Det blir större lägenheter till familjer och inte ensamhushåll. Erfarenheten visar att av de nyanlända som anvisas till Stockolm är över 80 procent i familj, säger Anna Mölgård, samordnare bostäder för nyanlända. 

Byggstart i slutet av året

Så här är det tänkt att området ska se ut. Illustration: Brunnberg & Forshed.

Byggstart planeras redan vid lucia och första inflyttning kan ske i slutet av 2020.

Redan 2016 beviljades tillfälligt bygglov för modulbostäder, något som kritiserades av grannar som tyckte att boendet skulle bli för stort. Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen och prövades i Mark-och miljödomstolen, som gav grönt ljus.

– Jag kan tänka mig att de som överklagade bygglovet kan har synpunkter nu också, men erfarenheten säger att när lägenheterna väl är inflyttade och allt är klart så upplever man snarare en större trygghet i att det bor människor i ett upplyst område än att bo nära ett mörkt och obebyggt område, säger Anna Mölgård. 

Hon hoppas att området ska bli ett tillskott för Beckomberga och engagera grannar att hjälpa till där det behövs.

– Vi har haft ett fantastiskt gensvar med frivilligorganisationer på de platser där modulhus tidigare har byggts.

Fakta

Genomgångsbostäder

  • Modulhusen är genomgångsbostäder, som hyrs ut med korttidskontrakt och med avstående av besittningsskydd. Boende får inget förstahandskontrakt.
  • De nyanlända som är aktuella som hyresgäster är anvisade till staden enligt Bosättningslagen och har uppehållstillstånd.