Här stoppar bäverdämmet vattnet i Igelbäcken. 800 meter av bäcken har torrlagts. Foto: Läsarbild Miljöförvaltningen Stockholm stad

Bäver har torrlagt Igelbäcken: ”Läget akut”

Cirka 800 meter av Igelbäcken är torrlagd. Bävrar har byggt ett dämme som stoppar vattnet – och nu är den ovanliga fisken grönlingen hotad. – Läget är akut. Vi hoppas på att få riva bäverdämmet för att skydda Igelbäckens andra värden, säger Anna Edström, ekolog på miljöförvaltningen i Stockholm stad.

  • Publicerad 08:01, 10 okt 2018

Cirka 800 meter av Igelbäcken är torrlagd.

Bävrar har bygget ett bäverdämme i närheten av Akalla vilket gör att den lilla vattentillförseln som funnits efter årets varma sommar har stoppas. Det fick staden kännedom om första veckan i september.

Ansökt om att få riva bäverdammen

Bäcken är torrlagd strax nedanför Akallavägen fram till en groddamm nära Granholmstoppen på Järvafältet.

– Läget är ganska akut. Vi måste försöka skydda Igelbäckens andra värden, som till exempel fisken grönlingen, säger Anna Edström, ekolog vid miljöförvaltningen i Stockholm stad.

Stockholm stads reservatsförvaltare har skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att få riva bäverdämmet.

– Vi hoppas att vi får ett besked inom kort.

Igelbäcken är cirka tio km lång och rinner från Säbysjön i Järfälla över Järvafältet till Ulriksdals slott vid Edsviken.

Bäcken rinner genom flera kommuner – Järfälla, Solna, Stockholm och Sundbyberg – och det finns ett gränsöverskridande arbete mellan kommunerna som kallas för Igelbäcksgruppen.

– Vi är flera inom staden, Stockholm vatten och andra aktörer inom Igelbäcksgruppen som just nu som prioriterat den här frågan.

Stockholm vatten pumpar ut stora mängder vatten till bäcken för att den inte ska torrläggas helt.

Kritiskt för sällsynt fisk

I slutet av augusti provfiskade Naturhistoriska Riksmuseet vid Ulriksdal för att ta reda på hur den tidigare rödlistade fisken grönlingen klarar de extrema förhållandena i bäcken.

– Vattnet var då bara fem centimeter djupt i medel, och platsen där tanken var att provfiska under den här månaden är nu torrt.

Vid provfisket i Ulriksdal konstaterades att det fortfarande finns grönling i vattendraget. Nu ska fler stickprover tas och jämföra beståndet med tidigare år.

Igelbäcken är torrlagd mellan kryssen cirka 800 meter. Översta krysset visar bäverdämmet.