Bättre vård vid livsfarlig sepsis

Det är ett livsfarligt tillstånd som inte alltid upptäcks. Men nu ska sjukhusen och andra vårdinrättningar bli bättre på det sedan ett nytt vårdprogram införts.

  • Publicerad 05:00, 14 sep 2019

Nu finns ett vårdprogram för identifiering och behandling av sepsis, så att alla vårdinrättningar är uppmärksamma och gör rätt när det finns misstanke om tillståndet.

Sedan tidigare har sjukhusen inrättat en larmfunktion för att inte missa symtomen.

Nytt larm på akuten räddar liv

Sepsis, som ibland kallas blodförgiftning, handlar om organsvikt ofta orsakad av en infektion, som luftvägs-, urinvägs-, buk- eller mjukdelsinfektion.

Påverkar andning och hjärta

Förloppet är ofta mycket snabbt och påverkar centrala nervsystemet, andningen, hjärtat, levern, njurarna och blodsystemet.

Antibiotikabehandling är mycket viktig för överlevnaden vid sepsis. För varje timme utan en korrekt ställd diagnos ökar risken för dödlig utgång.

Tusentals avlider varje år

I Sverige insjuknar årligen 40 000 personer varav mer än 6 000 avlider.

Genom vårdprogammet ska vårdpersonalen bli bättre på att snabbt identifiera symtomen.

– Det behövs utbildningsinsatser och rutiner som underlättar diagnosticering, säger säger Kristoffer Strålin vid Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.