Ebba Östlin (S) ger i dag i uppdrag att utreda hur höjda språkkrav ska gå till. Foto: Anna Z Ek/Botkyrka kommun

Bättre svenska nytt krav från S i Botkyrka

Högre språkkrav vid nyanställningar i omsorg och förskola. I dag lägger Socialdemokraterna i Botkyrka ett uppdrag ska leda till högra kvalité i både förskola och omsorg. – Vi har både hört om fall där saker riskerar bli fel och vi hör från Botkyrkabor om att det finns utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

  • Publicerad 10:16, 30 maj 2018

Språket är nyckelfaktor för hög kvalité i både omsorg och förskola skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande som Mitt i Botkyrka Salem tagit del av. I dag ger Socialdemokraterna i Botkyrka uppdraget att låta kommunen undersöka hur höjda språkkrav vid nyanställningar skulle kunna genomföras.

”Inom äldreomsorgen är språket viktigt, inte minst för personer som drabbats av demenssjukdomar eller som har naturlig nedsatt hörsel, som åldern fört med sig. Det är också viktigt utifrån att anhöriga ska känna trygghet.” skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande som Mitt i tagit del av.

– Hur det höjda kravet av svenska vid anställning ska genomföras vet vi inte exakt idag, utan där måste facken också vara med, säger Ebba Östlin till Mitt i.

Om Botkyrka kommun ska införa regelrätta språktester vid nyanställningar eller om personal som ska genomföra rekryteringar ska lyssna sig och läsa sig till den jobbsökandes språkkunskaper är ännu oklart. Men Socialdemokraterna vill att förändringarna införs nästa år.

– Om vi får förtroende i valet så 2019, säger Ebba Östlin.

Bättre i förskolan

Även i förskolan är det viktigt med goda språkkunskaper för att barnen ska få en bra start i grundskolan:

”I förskolan är det viktigt att barnen får möta personal som kan hjälpa dem med deras språkutveckling. I dagsläget är det alldeles för många barn som inte får tillräckligt goda svenskakunskaper och skillnaderna i det språkutvecklande arbetet för stora.”

– Ingen ska känna sig rädd för att bli missförstådd i omsorgen. Och i förskolan ska alla barn få en bra språkutveckling från sina lärare, säger Ebba Östlin.

Även anställda ska utvecklas

Socialdemokraterna vill även stärka språket hos redan anställda:

”Vi vill också skapa förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i tal såväl som skrift. Detta kan exempelvis ske genom att pröva idéburet offentligt partnerskap med studieförbund eller folkhögskolor.”