Trots brandrisk och eldningsförbud tände många grillen i somras. Foto: Mostphotos

Bättre koll ska stoppa eldning vid strandbaden

Trots eldningsförbudet i somras var det många som tände grillar, inte minst vid strandbaden i Hässelby. Nu ska stadsdelsförvaltningen, som svar på ett medborgarförslag, utreda möjligheterna att öka närvaron vid baden för att upptäcka incidenter i tid och undvika bränder.

  • Publicerad 09:47, 7 nov 2018

– Det var torrt som fnöske i somras. Ändå fick vi hela tiden in samtal, och upptäckte också själva när vi var ute i våra områden att folk inte respekterade eldningsförbudet. Så det är uppenbart att man måste ha extra koll för att undvika katastrofer, säger Solveig Nilsson, handläggare på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Under den gångna sommaren bedömdes brandfaran som så stor att den krävde särskild bevakning av väktare som gick ronder vid de strandbad som har iordningsställda grillplatser, som Kanaan- och Maltesholmsbadet.

Dessutom placerades informationsskyltar ut med bilder som tydliggjorde att eldningsförbud rådde vid såväl grillplatserna som för engångsgrill. Förutom det var förvaltningens entreprenörer ute och inspekterade grillplatserna morgnar och eftermiddagar.

Trots det bröt många mot eldningsförbudet.

I ett medborgarförslag förs tanken fram om att förvaltningen vid behov ska kunna anställa eldvakter, personer som kan patrullera på heltid för att stoppa eldandet.

I sitt svar på förslaget aviserar nu stadsdelsförvaltningen att man ska utreda möjligheterna att öka närvaron vid strandbaden kommande somrar.

Det kommer dock knappast, enligt vad Mitt i erfar, handla om att man anlitar ordningsvakter som själva ingriper mot personer som bryter mot eldningsförbudet. Snarare kan det bli aktuellt att öka närvaron av personal som kan fungera som ”ögon” och larma polisen vid behov.

Stadsdelsnämnden har ännu inte tagit ställning i ärendet, det väntas ske vid kommande sammanträde den 15 november.