MINDRE SMITTA. Överdödligheten på Botkyrkas äldreboenden har varit hög under våren. Nu är läget bättre. Foto: Mostphotos

Bättre coronaläge på Botkyrkas äldreboenden

Antalet smittade med covid-19 har minskat kraftigt på vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun. Men enligt kommunen är faran inte över på något sätt.

  • Publicerad 07:00, 10 jun 2020

Nu har antalet smittade minskat kraftigt

Siffror från i maj visar att 9 av 10 som dött av coronaviruset i Sverige har varit över 70 år. Och hälften av dessa har bott på äldreboenden. Spridningen av viruset på Stockholms läns äldreboenden har varit omfattande, och Botkyrka kommun är inget undantag.

–Vi höll emot länge. Men i början av april fick vi vårt första konstaterade fall. I mitten av april hade vi en hög nivå med 44 smittade av de cirka 350 äldre som bor på våra boenden, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.


I Botkyrka kommun finns det sju stycken vård- och omsorgsboenden och ett servicehus i egen regi. Enligt Petra Oxonius har smittan påträffats på "ett flertal av dessa boenden".

Stor överdödlighet

Under perioden 1 mars-14 maj i år dog 53 personer inom Botkyrkas äldrevård. Under samma period 2019 var antalet 28. Överdödligheten har alltså varit stor.

– Jag beklagar och mina tankar går till de anhöriga. Det här är en sorg också för personalen. Det är också mycket ledsamt att vi kan konstatera en överdödlighet under den här perioden. Bakom varje siffra finns en människa, säger Petra Oxonius.

Men nu ser man en ljusning.

– Nu har antalet smittade minskat kraftigt, den senaste veckan har vi haft ett fåtal konstaterade fall. Spridningen har sett olika ut på olika boenden och vi har under perioden haft boenden utan smittspridning, säger Petra Oxonius.

Hur ser läget ut inför sommaren?

– Vi fortsätter att hålla i och hålla ut för att begränsa smittspridningen och skydda våra sköra äldre, säger Petra Oxonius.