"Makaber höjning", säger Anders Ekström från Saltsjön-Mälarens båtförbund. Foto: Anna Z Ek

Båtklubbar hotas av chockhöjda avgifter

De avgifter som båtklubbarna betalar till staden kan komma att höjas med hundra procent. – Det är en makaber höjning som riskerar att slå ut båtlivet, säger Anders Ekström, förbundssekreterare i Saltsjön-Mälarens båtförbund.

  • Publicerad 08:00, 19 nov 2017

De 91 hamnanläggningar som Stockholms stad äger är i dåligt skick.

– De är ju 50 år gamla de här hamnarna, och betongen vittrar sönder, säger Thomas Wiklund, handläggare på idrottsförvaltningen.

Stadens egen inventering visar att underhållet är kraftigt eftersatt och i många fall direkt akut. Att åtgärda alla brister berknas kosta 187 miljoner kronor de kommande tio åren.

– Det är det som ligger till grund för att vi vill höja avgifterna, säger Thomas Wiklund.

Vi har tagit ut för lite tidigare

Thomas Wiklund, idrottsförvaltningen, om avgiftshöjningen

I dag betalar de 85 ideella fritidsbåtklubbarna i Stockholms stad närmare tio miljoner kronor i avgifter per år till staden. Den summan vill staden nu fördubbla.

– Det handlar om en hundraprocentig höjning. Principen är att underhållskostnaderna för båtbryggorna ska bekostas av avgiftsuttag, och vi har tagit ut för lite tidigare, säger Thomas Wiklund.

Det är en makaber ökning som riskerar att slå ut båtlivet i Stockholm

Anders Ekström, förbundssekreterare Saltsjön-Mälarens båtförbund

Men Saltsjön-Mälarens båtförbund, där stadens 85 klubbar är anslutna, protesterar kraftigt mot planerna.

– Det är en makaber höjning som riskerar att slå ut båtlivet i Stockholm, säger Anders Ekström, förbundssekretare.

Klubbarnas ökade kostnader kommer i sin tur att drabba de enskilda båtägarna.

– Det läggs ju på den avgift som båtägaren betalar, eftersom båtklubbarna är ideella och inte får samla vinster på hög, säger Sören Löfgren, vice förbundsordförande i Saltsjön-Mälarens båtförbund.

Förbundet har skrivit till politikerna för att få en ändring till stånd.

– Staden har misskött sin egendom, och bara underhållit det mest akuta. Därför är det fel att vi ska stå för hela underhållskostnaden. Staden måste vara med och ta sitt ansvar, säger Sören Löfgren.

Den 21 november ska idrottsnämnden ta ställning i frågan.