92,5 procent har svarat positivt om helhetsintrycket av Nordvästra barnläkarmottagningen. Foto: Mostphotos

Barnvård i Kallhäll får höga poäng

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Globen får högst betyg i nationella patientenkäten, som gått ut till vårdnadshavarna under våren. Nordvästra barnläkarmottagningen i Kallhäll får också höga poäng.

  • Publicerad 06:00, 26 sep 2018

Det finns 35 barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, Bumm, över hela länet. Hälften av dem omfattas av enkäten som landstinget skickat ut och som SKL, Sveriges kommuner och landsting, nu sammanställt.

På frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett” svarade 93,5 procent av Kallhällspatienterna, eller snarare deras föräldrar, ja.

Globen barn- och ungdomsmedicinska mottagning fick högsta siffra med 96,4 procent och Bumm i Skärholmen fick lägst resultat på frågan med 72,7 procent nöjda.

Sven Rane, specialist i barn- och ungdomsmedicin vid Nordvästra barnläkarmottagningen i Kallhäll reagerar med stor glädje på siffrorna. Men vad beror då det goda resultatet på?

– Vi arbetar rationellt och fokuserat. Sen tror jag nog att patienterna är nöjda med den tid de får. Vi har i princip inga väntetider. De som behöver får komma snabbt. En annan faktor är nog att det bara är jag och en sköterska här så kontinuiteten är hundra procent. Sen måste man ju såklart tycka om sitt jobb. Och det gör jag verkligen.

Bra stöd

Även när det gäller helhetsintrycket kammade Globen barn- och ungdomsmedicinska mottagning hem topplaceringen med 95,3 procent.

Men när det gäller frågor om emotionellt stöd hamnade Nordvästra barnläkarmottagningen i topp med 98,5 procent positiva svar. De fick också full pott, det vill säga hundra procent nöjda patienter på flera frågor. Dels ”Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?” och ”Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod?”

Bara en av fyra svarade

Bumm-mottagningarna tar emot barn och ungdomar till och med 17 år med kroniska sjukdomar, som till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen.

Svarsfrekvensen på enkäten har varit låg. Runt 800 personer har svarat, vilket motsvarar omkring 25 procent av de tillfrågade.

– Vad det beror på kan vi bara spekulera i. Det är ju barnfamiljer som ska fylla i och de har mycket omkring sig, vilket förstås kan göra att det är lätt att avstå att svara, säger Bodil Klintberg, enhetschef vid landstingets avdelning för närsjukvård.

Går igenom fritextsvaren

Hon menar att det därför är svårt att dra några stora slutsatser, och menar det inte går att säga att någon mottagning är bättre eller sämre baserat på enkäten.

Hon tycker heller inte att det ser ut att sticka ut negativt på något område.

– Istället tänkte vi gå igenom alla fritextsvar och se om det finns något som det finns anledning att aktivt föra dialog med verksamheterna om, säger hon.

 

Fakta

Här är de nöjdast med sin mottagning

Andel positiva svar om helhetsintrycket:

Globen barn- och ungdomsmedicinsk mottagning: 95,3 procent

Nordvästra barnläkarmottagningen, Kallhäll: 92,5 procent

Lidingöbarn- och ungdomsmedicinsk mottagning: 90,9 procent

Kransens barn- och ungdomsmedicinsk mottagning 90,5 procent

Barnläkarna Täby centrum 90,5 procent

Stockholm kids praktikertjänst, Östermalm: 89,2 procent

Alva barnklinik Sabbatsberg: 89 procent

PR vård och mottagning, Södermalm: 87,7 procent

Barnsjukhuset Martina, Östermalm: 87,4 procent

Alva barnklinik, Medborgarplatsen: 87 procent

Mama Mia city 86,5 procent

Anwar barn och ungdomsmedicinsk mottagning, Kista: 85,8 procent

Kista barn och ungdomsmedicinsk mottagning: 84,2 procent

Åkersberga barn och ungdomsmedicinsk mottagning: 81,3 procent

Barncentrum Solna: 80,8 procent

Skärholmens barn- och ungdomsmedicinska mottagning 78,8

Familjeläkarna i Saltsjöbaden, Barnläkarna i Vallentuna samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna Odenplan, Mörby och Birka hade för få svarande för att komma med i statistiken.

Övriga Bumm-mottagningar ingick inte i enkäten den här gången.

Källa: SKL nationella patientenkäten
Visa merVisa mindre