Barnmorskor får en ny skola på höstkanten

  • Publicerad 15:27, 24 feb 2014

Östermalm Sophiahemmet BB ska öppna senare i vår. Sophiahemmet Högskola fick i augusti 2013 rätt att utfärda Barnmorskeexamen efter beslut av regeringen. Nu är det även spikat att utbildningen på 90 högskolepoäng sätter igång i höst.

Barnmorskeprogrammet leder till Barnmorskeexamen efter tre terminers heltidsstudier.

När utbildningen är klar, kan den nyblivna barnmorskan ansöka om Barnmorskelegitimation hos Socialstyrelsen.

För att kunna söka till programmet krävs att man är legitimerad sjuksköterska och har en sjuksköterskeexamen samt minst ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska.