Barnfattigdomen minskar i hela Stockholm. Foto: Mostphotos

Barnfattigdomen minskar på Östermalm

Antalet barn som lever i fattigdom har sjunkit i hela Stockholm, visar nya siffror från Rädda Barnen. På Östermalm har andelen sjunkit från 6,8 till 4,1 procent.

  • Publicerad 15:28, 11 okt 2018

Barnfattigdomen minskar i hela Stockholm. Detta visar en ny rapport från Rädda Barnen baserad på siffror från Statistiska centralbyrån.

Rapporten visar att det år 2011 var 19182 av Stockholms då totalt 159591 barn som levde i ekonomisk utsatthet, vilket motsvarar 12,0 procent.

År 2016 var siffran nere på 13938 av totalt 177868 barn, vilket motsvarar 7,8 procent.

Minskar på Östermalm

På Östermalm levde år 2011 616 av totalt 9070 barn i ekonomisk utsatthet. Det motsvarar 6,8 procent.

2016 är antalet nere på 442 av 10747 barn, vilket motsvarar 4,1 procent.

Samtidigt som barnfattigdomen minskar i hela Stockholm så kvarstår klyftorna mellan de olika stadsdelarna.

Allra högst är barnfattigdomen fortfarande i Rinkeby-Kista där 2669 av stadsdelens 10760 barn lever i ekonomisk utsatthet. Det motsvarar 24,8 procent.

Barn till ensamstående mest utsatta

Mest utsatta är barn med ensamstående mammor eller barn vars föräldrar har utländsk bakgrund.

I Rädda Barnens statistik för hela Sverige klassas 24 procent av barnen till ensamstående mammor som fattiga.

Skillnaden är stor mot barn som lever med sammanboende föräldrar, där klassades 5,6 procent som fattiga.

En annan utsatt grupp är barn med utländsk bakgrund. Av dem klassas 21,6 procent som fattiga.

Av de barn som har ensamstående förälder som också har utländsk bakgrund lever 42,1 procent i fattigdom.

Så här definierar Rädda Barnen fattigdom

Rädda Barnens definition av barnfattigdom innefattar dels barn som lever i familjer som beviljats försörjningsstöd.

Dels barn i familjer med låg ekonomiskt standard, vilket innebär att familjens disponibla inkomst (efter skatt och eventuella bidrag) precis räcker till de nödvändiga levnadskostnaderna.

För en familj med en vuxen och ett barn innebar det 2016 12 419 kronor per månad (efter skatt och inklusive eventuella bidrag) och för en familj med två vuxna och två barn 18 854 kronor per månad.