Gaddar. Järfällas unga har sämre tandhälsa än snittet. Foto: Mostphotos

Barnens tänder i Järfälla är sämre än snittet

I ny rapport från regionen framgår det att ungas tandhälsa i är mycket god. Men i jämförelsen hamnar Järfällas unga under snittet.

  • Publicerad 10:20, 9 jun 2021

Unga stockholmares tandhälsa är att betrakta som ”mycket god”. Det slås fast i en årlig rapport från Region Stockholm där gaddarna står i fokus.

Bland sjuåringar i regionen hade 26,6 procent kariesskadade tänder förra året. Det är en minskning med en procentenhet jämfört med 2019, men en ökning med tre sedan 2012.

Andelen 19-åringar med kariesskadade tänder var 54,6 procent i fjol, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2019.

I Järfälla är såväl andelen 3- som 19-åringar med kariesskadade tänder högre än snittet. För treåringarna är Järfälla sjätte sämst av alla kommuner och stadsdelar i regionen.