Barnens perspektiv ska genomsyra vården

Nu förbereder sig landstinget inför att barnkonventionen blir lag. Ombud ska ta tillvara barnens rättigheter i vården och kollektivtrafiken.

  • Publicerad 04:13, 16 aug 2018

Riksdagen beslutade i juni att göra FN:s konvention om barns rättigheter till svensk lag. Nu utbildas särskilda barnrättsombud inom landstinget som ska stödja chefer och kollegor med att omsätta barnkonventionen i praktiken.

Ombuden ska ta tillvara barns rättigheter är det gäller sjukvård och kollektivtrafik.

Inom hälso- och sjukvård kommer ombuden att göra skillnad, särskilt för de barn som befinner sig i utsatta situationer, enligt Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd:

– Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals kommer få en central roll i alla beslut som rör barnet, säger hon.

Erbjuds utbildning

Anställda som jobbar med barn, det kan till exempel vara inom akutsjukvård, Bup eller psykiatrin, erbjuds sex halvdagsutbildningar.

Redan nu finns en barnrättsstrateg som kommer att fungera som samordnare för ombuden.

– De ska ha kunskap om barnperspektivet, kunna ställa de rätta frågorna. Om till exempel en vuxen person kommer in akut sjuk ska man ställa frågan om det finns barn ensamma hemma som kan behöva stöd, säger Ella Bohlin.

Stoppknappar i barnhöjd

När det gäller trafiken ska barnkonsekvensanalyser göras. Till exempel ska Förvaltningen för utbyggd tunnelbana ha ett barnperspektiv med i planeringen. Det kan handla om att placera stoppknappar i barnhöjd och tydligare informationstavlor.

– Lagen träder i kraft den 1 januari 2020, och den kommer att få konsekvenser. Vi vill vara väl förberedda.

Läs mer om FN:s barnkonvention här.