Hotad. Pulkabacken vid Storkällans begravningsplats kan förvandlads till industritomt när Ältaberg växer. Foto: Johan Kristensen

Barnens backe kan säljas till industri

Nacka kommun vill bygga ut industriområdet i Ältaberg genom att förvandla 7 500 kvadratmeter naturmark till industritomt. Den populära pulkabacken vid Storkällans begravningsplats riskerar att försvinna.

  • Publicerad 11:37, 3 jun 2021

Bör försöka bevara delar av denna kulle där barnen vistas

Körsbärsblommor, maskrosor och enar vajar i vinden. I backen vid Storkällans begravningsplats cyklar barn mountainbike på somrarna och åker pulka på vintrarna. Omkring slingrar stigar genom barrskog och över berg som både barn och vuxna använder för rekreation.

Naturen ansågs värdefull

Nacka kommun har tidigare sett marken som ”värdefull för landskapsbild och närområde” men vill nu göra om den till kvartersmark, foga ihop den med industrierna i Ältaberg och sälja till företag.

”Vid ett ianspråktagande av naturmarken kan ytor för lek försvinna”, skriver kommunens tjänstemän.

Industrier. I Ältaberg är industrier grannar med skogsstigar. Foto: Johan Kristensen

Endast Storkällans väg skiljer Ältaberg från radhus och villor i Ältadalen där grannar redan i dag klagar på frän lukt från industriområdet.

Kommunen skulle kunna förvandla 20 000 kvadratmeter naturmark till industrimark men konstaterar att det inte blir lönsamt eftersom höjdskillnaderna och föroreningarna är stora. I stället är 7 500 kvadratmeter rimligt, tycker kommunen.

En miljon i vinst

Försäljningen beräknas ge kommunen ett plus på en miljon kronor efter att markarbetena har genomförts. Kommunstyrelsen är enig om att avsätta 3,7 miljoner kronor för att starta projektet.

– Vi moderater strävar efter ett starkt näringsliv, det är grunden för vår gemensamma välfärd. En del i detta är att skapa fler industritomter i Nacka så att våra företag kan växa och nya etableras, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Nära gravar. Vid foten av pulkabacken som kan bli industritomt är entrén till Storkällans begravningsplats. Foto: Johan Kristensen

Oppositionen är också positiv.

– Verksamhetsområden behövs för att ge utrymme åt viktiga funktioner, erbjuda arbetsplatser och bidra till en bättre kommun, säger oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S).

Vänsterpartiets Tomas Ottosson är också positiv men tycker att utbyggnaden borde göras med högre miljökrav. Exempelvis solceller på taken, grön asfalt och utan stora sprängningar.

Enligt skisserna kommer industrierna närmare Storkällans begravningsplats.

– En viktig sak att ta hänsyn till är att kyrkans mark ligger i närheten och att inte de olika verksamheterna stör varandra vid känsliga förrättningar som till exempel begravningar, säger Nackalistans Christina Ståldal.

Återvinning. På pulkabackens baksida finns Älta kretsloppscentral. Foto: Johan Kristensen

Pulkabacken kan försvinna

Pulkabacken kan bli industrimark om det bedöms lönsamt. Men tjänstemännen vädjar att en del sparas.

”För att minska konsekvenser för barn bör projektet försöka bevara delar av denna kulle där barnen vistas.”

Klart 2026

1972 vann stadsbyggnadsplanen för Älta industriområde laga kraft och de första industribyggnaderna byggdes på mark som sedan 1920-talet hade använts som grustäkt.

När detaljplanen för Ältabergs industriområde vann laga kraft 2010 byggdes fler industrier och kontor.

Omkring 35 fastigheter på mellan 900 och 7 000 kvadrat finns i dag i området.

Kommunen räknar med att en ny detaljplan kan antas 2023 och att förvandlingen av naturmark till industritomter kan vara klar 2026.

Visa merVisa mindre