BarnEN FÅR EN ny byggchans

  • Publicerad 15:40, 3 mar 2014

LINDHOLMEN Mannen och hans fru, båda pensionärer, vill att deras två barn och ett barnbarn ska få bygga hus och bosätta sig bredvid dem i Lindholmen.

När Vallentuna kommun inte ville ge dem bygglov överklagade paret beslutet till länsstyrelsen.

Nu får barnen och barnbarnet en ny chans till husbygge. Länsstyrelsen underkände nämligen kommunens beslut och nu måste kommunen se över bygglovet igen.

Orsaken till att kommunen inte ville ge bygglov första gången var att de planerar nya bostäder i det aktuella området i Lindholmen.

Men den förklaringen höll inte för länsstyrelsen, då kommunen tidigare gett ett positivt förhandsbesked till att bygga på tomten.