Barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar

Ju större gård förskolan hade – desto mer rörde barnen på sig. Förra året bekräftades sambandet mellan utemiljö och fysisk aktivitet av ännu en vetenskaplig studie. – Det är ett övertygande samband, säger Daniel Berglind, forskare vid Karolinska Institutet.

  • Publicerad 04:55, 1 jun 2020

I studien ingick 27 kommunala förskolor på Södermalm i Stockholm. Under tre månader fick drygt 400 barn bära rörelsemätare på kroppen och resultaten talar ett tydligt språk.

– Ju större gård, desto mer rör sig barnen. Det är uppmätta data, säger Daniel Berglind som lett studien som gjorts vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

De största gårdarna i studien var över 2 700 kvadratmeter. Det ligger i linje med forskning som visar att inga förskolegårdar bör vara mindre än 3 000 kvadratmeter (ungefär en halv fotbollsplan) – oavsett hur många barn som nyttjar den.

Daniel Berglind är forskare, knuten till Karolinska institutet. Foto: Alexander Donka

Många barn har för liten yta

I praktiken är det många förskolor som inte kommer i närheten av detta, speciellt i Stockholms innerstad. Men studien ger hopp även till dessa.

– Yta kostar pengar, och det är helt orimligt att anta att alla förskolor i innerstaden ska ha en gård stor som halv fotbollsplan. Men då är det ännu viktigare att göra vad man kan, med det man har, säger Daniel Berglind.

Förutom storleken på gården visade resultaten på ytterligare två faktorer som hade tydliga samband med hur mycket barnen rörde på sig: policy för fysisk aktivitet och tid utomhus.

– Tid utomhus hade det allra starkaste sambandet med fysisk aktivitet. Där kunde vi se att barnen rörde sig dubbelt så mycket ute som inne, säger Daniel Berglind.