Nina med Erling,tre veckor, och Nivin med Simone, fem månader, har flera barn på Neptunus. Foto: Marta Lilja

Barn måste byta förskola vartannat år

Fyra förskolor i Rissne kommer från och med i höst att placera barnen i olika hus utifrån barnens ålder. Det innebär i många fall att de behöver byta lokaler, pedagoger och gård vartannat år. – Jag är inte är villig att låta kommunen experimentera med mina barn, säger Nina som har två barn på förskolan Neptunus, men som nu kommer lämna förskolan.

  • Publicerad 11:01, 25 apr 2018

På skärtorsdagen damp ett mail plötligt ner i mailkorgen hos föräldrarna med barn på förskolan Pjäsbacken (fördelad på två hus) och förskolorna Pluto, Saturnus och Neptunus i Rissne.

Där förklarades att verksamheten under hösten 2018 kommer att stöpas om. Barnen kommer då att omplaceras och fördelas i de olika förskolorna utifrån deras ålder.
Barnen kommer därmed att behöva byta förskola, pedagoger och förskolegård två till tre gånger under sin förskoletid.
I dag byter man som barn avdelning inom samma förskola, när man blir äldre.
Hur påverkar en sådan hattig förskoletid barnen på sikt? Det har ingen ansvarig kunnat ge mig svar på.

Nina

Förändringen stötte snabbt på motstånd och oro hos många föräldrar och flera klagomål har redan kommit in till kommunen.

– Jag är rädd för vilka konsekvenser organisationen får för mina barn, då de tre gånger under sin förskoletid ska knyta an till olika pedagoger för att sedan ryckas upp. Hur påverkar en sådan hattig förskoletid barnen på sikt? Det har ingen ansvarig kunnat ge mig svar på, säger Nina som har två barn på Neptunus.

För deras del innebär förändringen även att de behöver lämna och hämta tre barn på tre olika platser på morgon och kväll.

Förskolan spridd i tre hus

Förskolechefen Monica Nyberg menar att pedagogerna kommer att hjälpa till med överinskolningen, något som Nina inte tycker är tillräcklig inskolning sett ur barnens perspektiv.

– Jag vill inte skicka min treåring till en helt ny lokal med ny personal, helt ensam. Hur kan man från kommunens sida utsätta barn för en sådan stor förändring utan att de har sina föräldrar med sig?

Hon menar att kommunen i och med förändringen vill se förskolorna på Skvadronsbacken som en istället för tre, trots att förskolorna i dag är spridda i tre olika hus, i olika kvarter och tar flera minuter att gå emellan. 

Nina och Nivin har bägge två barn var på Neptunus i dag. Tanken är att även Erling, tre veckor, och Simone, fem månader, ska gå där i framtiden. Foto: Maria Lilja

Besviken på politiker

Även Nivin har två barn på Neptunus och menar att förändringen är ett stort avsteg från grundprinciperna om syskonförtur som alliansen införde i Sundbyberg efter valet. Den säger att elever ska få gå i samma skola och förskola som sina syskon för att därigenom ta med sig tryggheten hemifrån in i klassrummet. Den ska också underlätta livspusslet för barnfamiljerna i staden.

Det är ett tydligt avsteg från syskonförturen. Ansvarig politiker måste ju säkerställa att det de gått till val på faktiskt upprätthålls. Om principen om syskonförtur rivs upp så behöver andra föräldrar i Sundbyberg vara informerade om det. Och vad säger det om politiska beslut, om de sen kan rivas upp av tjänstemän?, säger hon.

Byter förskola

Det besked föräldrarna fått är att om den nya organisationen inte passar så kan man ställa sig i förskolekö på kommunens hemsida.

Nina och hennes man har fått, och tackat jag till nya förskoleplatser till sina döttrar på 4 och 2 år. Nivin och hennes man har också fått nya platser till sin 4-åring och sin 2-åring men ännu inte bestämt om de ska byta.

Jag vill egentligen inte byta förskola för våra barn, de trivs på Neptunus, men jag ser ingen annan utväg.

Nina

– Jag vill egentligen inte byta förskola för våra barn, de trivs på Neptunus, men jag ser ingen annan utväg än att göra det. Varken Monica Nyberg eller någon annan ansvarig på kommunen kan svara på hur deras nya organisation påverkar barnen och jag är inte är villig att låta kommunen experimentera med mina barn, säger Nina.

Så svarar politikern och förskolechefen på kritiken:

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här är polisens största bil – plats för sex hästar

Nyheter "Som en polisstation på hjul" Här är Stockholmspolisens nya radiobil som kan köra ut sex hästar och sju poliser samtidigt vid större uttryckningar eller i sökandet efter försvunna personer.tisdag 24/11 12:09

Nya större Örskolan ett steg närmare

Nyheter Byggplanerna har väckt stora protester Trots många synpunkter tar staden nu ett stort steg mot nya Örskolan som ska ta emot 630 elever. Men tidigast 2024 kan skolan öppna.måndag 23/11 14:10