Elskoter. Trots att det enligt Vois användaravtal inte är tillåtet att hyra deras elskotrar för den som är under 18 år så åker vissa barn runt på fordonen i Stockholm. Foto: StockholmDirekt

Barn kör runt på de nya hyr-elscootrarna

Elscootrar har den senaste tiden blivit en allt vanligare syn på Stockholms gator. Nu har kritiska röster höjts för att även barn åker runt på hyr-fordonen. Men enligt lagen är det fritt fram.

  • Publicerad 06:50, 15 okt 2018

De hyrbara elscootrarna har exploderat i popularitet sedan företaget Voi Technology gjorde sitt intåg i Stockholm för några veckor sedan.

Totalt uppges cirka 55 000 användare ha laddat ner företagets app, vilket ska ha resulterat i motsvarande tre varv runt jorden i åkta kilometer på Voi:s scootrar i Stockholm.

Nya hyr-elscootrar ska ta över stan

– Som det ser ut idag kan vi inte möta upp efterfrågan. Det har gått otroligt mycket bättre än vi hade trott. Förhoppningsvis kommer vi att sätta inte fler scootrar, säger Caroline Hjelm, marknadsföringschef på Voi Technology.

Ungas åkande väcker frågor

Samtidigt har frågor väckts kring lagar och regler gällande fordonen. Bland annat om det är tillåtet för barn och ungdomar att fritt åka runt på dem.

Enligt trafikkontoret finns inget hinder för det.

Elscootrarna klassificeras enligt trafikförordningen som cykel om de har en maxhastighet på 20 km/h och omfattas därför av samma regelverk, vilket innebär att vem som helst får köra dem oavsett ålder.

– Elscootern klassas som en cykel i lagens mening. Och då finns ingen åldersgräns, säger Johan Sundman vid trafikkontoret i Stockholm.

Nya hyr-elscootrar ska ta över stan

Är personen under 15 år är det dock hjälmtvång.

Enligt Voi:s användarvillkor måste den som använder appen och dess tjänster vara minst 18 år. Det regleras bland annat genom det betalkort som registreras. Men det finns ändå inget hinder för att en minderårig uppger oriktiga uppgifter.

– Vi har en 18-årsgräns och det är den som ska hållas. Det står i villkoren i appen, och det är inte heller möjligt att lägga in ungdomsbetalkort. Är man under 18 och använder våra scootrar följer man inte de regler vi har satt in, säger Caroline Hjelm.

Hon betonar dock att företaget gör allt de kan för att utbilda förarna i trafiksäkerhet och uppmanar alla att ha hjälm.

Staden gör en översyn

Stockholms stad gör just nu en översyn av hyr-cykelföretagens etableringar i Stockholm och hur de ska hanteras.

Enligt Johan Sundman, som är projektledare, börjar det stora antalet hyrcyklar på stadens gator bli ett problem, både när det gäller framkomlighet och nedskräpning. Dit räknas även elscootrarna, även om de som enskild fordonstyp inte uppges utgöra något större krångel i nuläget. Däremot blir läget ett annat om tio scooterföretag till vill etablera sig, menar han.

– Vad vi tittar på är vilken laglig rätt de här cyklarna har att vara i stan. Det är första steget, att utreda om vi har rätt att styra möjligheten för lånecykelföretag att etablera sig i Stockholm. Det gäller både elscootrar och vanliga cyklar. Om det visar sig att vi har rätten att styra det, då kommer frågan om vi vill styra det, säger han.

Inget förbud på gång

Enligt Johan Sundman har många hört av sig och varit oroliga för att alla elscootrar ska förbjudas i Stockholm. Det är dock något han bestämt dementerar.

– Privata enskilt ägda elscootrar är inte uppe på dagordningen överhuvudtaget, vilket många verkar tro. Vi utreder hur vi ser på hyrcyklar i största allmänhet. Vi utreder heller inte enskilda företag, säger han.