Pernilla Stjernqvist tycker att förskolan som sonen August går på har en bra gård. Foto: Veronica Johansson

Barn i Liljeholmen har för liten lekyta på förskolegårdarna

Forskning visar att barn rör sig mindre på förskolor med små gårdar. Bara två stadsdelar lever upp till Boverkets rekommendationer, visar Mitt i:s kartläggning. I Liljeholmen har barnen i snitt 16 kvadratmeter att röra sig på – långt ifrån det rekommenderade.

  • Publicerad 05:06, 1 jun 2020

40 kvadratmeter per barn och minst 3 000 kvadratmeter totalt, ungefär en halv fotbollsplan. Så stor ska ytan där barnen kan leka utomhus på en förskolegård vara, rekommenderar Boverket.

Mitt i har kartlagt hur stor lekyta barnen i länet – och i Liljeholmen – har. Det visar sig att de flesta inte kommer i närheten av rekommendationen – eller så kan stadsdelarna inte svara på hur stor yta deras förskolor har.

I Liljeholmen-Hägersten har barnen i snitt 16 kvadratmeter att leka på utomhus – bara i två stadsdelar i innerstan är det sämre.

– Det är inte bra! Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in djur i ett trångt utrymme, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Institutet.

Stora skillnader

Hur stor yta barnen i de olika stadsdelarna har att leka på skiljer sig åt. I Farsta och Rinkeby-Kista har barnen gott om plats – över 45 kvadratmeter var.

Det är betydligt mer trängsel i innerstan där varje barn kan ha drygt 16 kvadratmeter, som i Liljeholmen.

Pernilla Stjernqvist har sin snart sex år gamla son August på en gammal förskola i Gröndal, med en ganska stor gård.

– De är också ganska få barn på förskolan, så de är ute mycket. Jag tror att alla mår bra av att vara ute, inte minst barn.

”Jag tror att det är viktigt att det finns en naturlig miljö med naturlig växtlighet och möjlighet till lekstationer”, säger Pernilla. August föredrar rutschkanan. Foto: Veronica Johansson

Så stora är förskolegårdarna i din stadsdel

StadsdelGenomsnittlig yta utomhus, kvm per barn
Skarpnäck31.6
Enskede Årsta30.7
Farsta45.6
Hägersten-L16.4
ÄlvsjöIngen uppgift
SkärholmenIngen uppgift
Bromma33.1
Hässelby-Väll38.8
Spånga-Tensta41,4
Rinkeby-Kista48.9
SödermalmIngen uppgift
Kungsholmen15.5
NorrmalmIngen uppgift
Östermalm17.8

Fotnot: Uppgifterna avser främst kommunala förskolor.

Källa: Mitt i:s enkät till länets samtliga kommuner. Sammanställningen bygger på dessa svar.

”Det är ett omfattande arbete att samla in rätt data”

I Stockholms stad är gårdarna grovt räknat dubbelt så stora i ytterstaden som innanför tullarna. Alla stadsdelar har dock inte uppgifter om hur stora gårdarna är, och just nu arbetar stadsbyggnadskontoret med en ny, central kartläggning av detta.

– Det är ett omfattande arbete att samla in rätt data. Syftet är att få ett bättre planeringsunderlag, säger Daniel Andersson stadsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Mitt i:s kartläggning visar att det är stora skillnader även i övriga länet. På Värmdö är den genomsnittliga friytan 50 kvadratmeter per barn, medan Järfällas barn får ungefär hälften: 24 kvadratmeter.

Mer spring på större gårdar

Hur stor en gård är påverkar hur mycket barn rör på sig. Det visar forskning.

– Det är ett övertygande samband, säger Daniel Berglind som lett en studie i ämnet.

Men det finns något som är ännu viktigare: Att förskolorna har skriftliga riktlinjer för hur barnen ska röra på sig mer.

Därför har Stockholms stad nu tagit beslut om att alla kommunala förskolor ska ta fram en policy för fysisk aktivitet innan året är slut.

– Det är en väldigt intressant fråga som behöver sättas högre upp på agendan, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

Större skillnader i framtiden

När det gäller framtidens förskolor ser skillnaderna ut att bli allt större – både mellan kommunerna och inom dem.

Ett 10-tal kommuner i Mitt i:s kartläggning uppger att de fortfarande siktar på minst 30-40 kvadratmeter friyta per barn när de bygger nya förskolor. Sundbyberg har som mål att friytan på gårdarna ska vara 20 kvadratmeter per barn, medan Nacka siktar på 10-30 kvadratmeter per barn, beroende på läge i kommunen.

Sollentuna uppger att det inte går att uppfylla kommunens egna riktlinjer i de centrala delarna, och i Huddinge blir gårdarna dubbelt så stora i de perifera delarna som i de centrala.

Inga riktlinjer i Stockholm

Stockholms stad har valt att inte sätta upp några riktlinjer alls avseende kvadratmeter.

– Stadens inriktning är att Boverkets rekommendationer inte är tillämpliga här. Vi har inte heller satt någon egen siffra utan väger in detta i varje projekt. Förskolegårdar är ett av många viktiga intressen i stadsplaneringen, men det är inte utslagsgivande, säger Daniel Andersson.

Fakta

Så gjordes kartläggningen

Mitt i har i enkätform frågat alla kommuner i Stockholms län samt stadsdelar i Stockholms stad hur stora deras förskolegårdar är.

Sammanställningen bygger på dessa svar.

I Österåker, Nynäshamn och Salem har kommunerna inte kunnat svara på frågorna.

Visa merVisa mindre