Bilden föreställer inte barnen som omnämns i artikeln. Foto: Mostphotos

Barn försvann från förskolan

Förra veckan försvann två barn från Gårds förskola i Viksjö. Det är andra gången det händer på ett år. – Jag känner ingen trygghet över huvud taget, säger en förälder.

  • Publicerad 11:13, 15 maj 2016

Det var i onsdags i förra veckan som två barn försvann från Gårds förskola i Viksjö.

– Jag satt hemma och jobbade när någon bultade på vår dörr. Där stod en förskollärare med skräck i blicken och säger att barnen är borta, säger pappan till ett av barnen.

Han gav sig ut på cykel för att leta efter dem. Samtidigt sökte personal och polis också efter barnen. En knapp timme efter att det upptäcktes att de var borta hittades de flera kilometer från förskolan.

Det är andra gången det händer. Förra våren försvann samma två barn från förskolan.

– Det är klart att jag blir orolig och känner mig förtvivlad. Det har hänt två gånger nu. Vad är det som säger att det inte händer igen?, säger en förälder.

Förskolans chef Helen Josefsson ser mycket allvarligt på händelsen. Hon skriver i ett mejl att redan efter förra rymningen togs rutiner fram. Bland annat ska personalen rutinmässigt räkna barnen när de är utomhus. Det togs också fram en pärm med riktlinjer för vad som ska göras om ett barn försvinner.

– Så sent som förra veckan gick rutinerna igenom med all personal på förskolan, skriver hon.

Vad behöver ni se över för att förhindra att det händer igen?

– Vi måste säkerställa våra rutiner, förtydliga och följa upp dessa så att detta inte sker igen. Här har vi ett stort ansvar att verkligen se över var vi har brustit och omedelbart rätta till det.

Att barn försvinner för inte ske, menar förskolechefen. Den här gången har förskolan brustit.

– Föräldrar ska kunna känna sig trygga när de lämnar sina barn till oss.