Barn fick bo på jourhem i två år

  • Publicerad 18:10, 26 apr 2015

nyheter Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ger kritik till stadsdelsnämnden i Skarpnäck.

Nämnden tvångsomhändertog ett barn och placerade barnet på ett jourhem under två års tid. Men enligt socialtjänstlagen får ett barn vara placerat på ett jourhem i maximalt två månader.

Ivo anser att nämnden har brustit i flera avseenden och nu uppmanar Ivo att Skarpnäcks stadsdelsnämnd ska säkerställa att barn kommer till tals och att rutiner fastställs. Dessutom ska en plan upprättas för placerade barn och inget barn ska placeras längre på jourhem än vad lagen tillåter.