Eija, Mattias och Annika kämpar för assistans. Foto: Jens Kassnert

Barn är mest utsatta i assistanskrisen

Barn är överrepresenterade bland de som får indragen assistans. Kommunerna klarar inte av att möta assistansbehoven, detta enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

  • Publicerad 10:20, 13 dec 2017

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av de domar där huvudfrågan rörde stödet för funktionshindrade. Nu presenterar de sin analys – barn är överrepresenterade i den grupp som har påverkats av förändringen.

Mitt i Danderyd skrev tidigare om funktionshindrade Eija och hur hennes föräldrar, Mattias och Annika, tvingades starta en insamling för att kunna betala en egen assistent.

Regeringen har velat invänta den rapport som Socialstyrelsen har gjort innan det eventuellt kan tas beslut om förändringar.

– Den här assistanskrisen har fått pågå alldeles för länge. Regeringen måste agera nu, det finns inte tid att vänta till efter valet 2018, säger Maria Persdotter som är förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i ett pressmeddelande.

Stora konsekvenser

I Socialstyrelsens rapport står det att möjligheten att få personlig assistans har begränsats vilket har fått direkta konsekvenser för både kommuner, enskilda och närstående.

Analysen visar också att kommunerna fått svårare att lösa de behov som tidigare tillgodosågs genom personlig assistans. Nästan hälften av barnen har istället fått avlösarservice, något som ger barnet sämre möjlighet till självständighet och delaktighet än vid personlig assistans.

Domarna har till viss del även inneburit ökad vistelse på korttidsboende för barn med funktionsnedsättning.

En skam för ett välfärdssamhälle

– Att föräldrar tvingas lämna bort sitt barn för att inget annat stöd erbjuds, det är katastrof och en skam för ett välfärdssamhälle, säger Maria Persdotter.

Fortsatt kamp för Eija

De domar från Högsta förvaltningsdomstolen som Socialstyrelsens analys handlar om är direkt kopplade till Eija:s funktionsnedsättning.

– Hon är direkt drabbad av de hårdare reglerna, vi sökte assistans i just den vevan när domarna hade kommit, säger Eija pappa Mattias Isaksson.

Familjens insamling för att kunna anställa en egen assistent gick över förväntan bra. På en vecka fick de ihop för kostnaden av att ha assistans under tre månader, den tid som Mattias är sjukskriven.

– Det är fantastiskt att människor ställer upp. Mycket av det vi tar med oss i det här är att folk har ett stort hjärta, säger Mattias Isaksson.

Fakta

Fakta om personlig assistans

– Personlig assistans ges åt de som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. De fyra första grundläggande behoven är personlig hygien, måltider, att klä av och på sig samt kommunicera med andra. Det femte grundläggande behovet är annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Det kan till exempel handla om tillsyn eller hjälp med egenvård.

– Om den enskilde behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov kan han eller hon ha rätt till statlig assistansersättning från Försäkringskassan.

– Den som behöver stöd för att klara de grundläggande behoven upp till 20 timmar per vecka kan ansöka om personlig assistans enligt LSS från kommunen.

Källa: Socialstyrelsen
Visa merVisa mindre