Flyttlass. Några veckor innan sommarlovet får femmorna veta att de måste flytta från sin skola. Foto: Anna Rönnqvist

Bara veckor innan sommarlovet: ni måste byta skola

Några veckor innan ”blomstertid nu kommer” får barnen i Vinsta ett plötsligt besked: Du måste flytta till hösten, skolan är för populär.

  • Publicerad 17:14, 27 maj 2015

Många har ställt sig ganska tveksamt till placeringen av skolan

Det är den 18 maj och bara veckor återstår av terminen när runt fyrtio 5:e-klassare i Vinsta grundskola östra (f.d. Vinstaskolan) får beskedet att de måste flytta till Vinsta grundskola västra efter sommarlovet (f.d. Vinstagårdsskolan).

Ett hastigt beslut som föräldrarna till barnen inte hört någonting om innan. Flera föräldrar reagerar med bestörtning över den plötsliga informationen.

– Många föräldrar har tyckt att man kunnat vara tydligare, säger Johan Tufvesson, styrelsemedlem i Vinsta grundskolas föräldraförening.

Beklagar situationen

Rektorn Magnus Johansson säger sig förstå föräldrarnas frustration.

– Absolut, jag är den första att beklaga att informationen kommit så sent, säger han.

Att flytten måste ske hänvisas till att elevprognosen blev klar i mars/april och att det då visade sig att Vinsta grundskola östra måste få plats med fler barn eftersom skolan blir allt mer populär. Så från det att man kände till prognosen till att flytten deklarerades har det åtminstone gått en och en halv månad.

Magnus Johansson igen:

– Innan beslutet meddelades föräldrarna var det nödvändigt att först förankra det inom utbildningsförvaltningen och där få det godkänt. Det kändes också naturligt att också lärarna skulle meddelas beslutet först, så att de vid behov skulle kunna lugna oroliga elever. Nu verkar dock de allra flesta elever rätt positiva och förväntansfulla inför flytten.

Själva lokalerna är både rektorn, enligt uppgift barnen och föräldrarna, nöjda med. Barnen, då i åk 6, får en egen ingång och lärarna följer med.

Däremot har frågor om vägen till och från skolan lyfts. Det blir förstås längre för vissa barn och kortare distans för andra då skolorna ligger ett par kilometer ifrån varandra.

– Alla som behöver kommer få SL-kort av skolan. Vi kommer att vara generösa i vår bedömning, säger Magnus Johansson.

Placering får kritik

Att skolan ligger i Vinsta industriområde samtidigt som bygget av jättelika Förbifarten kommit igång är andra frågetecken från föräldrar enligt föräldraföreningen.

– Många har ställt sig ganska tveksamt till placeringen av skolan, mitt i ett industriområde och man vill se en trygg och säker miljö till och från skolan, säger Johan Tufvesson.

Men rektorn känner sig trygg.

– Den information jag fått av Trafikverket är att vi inte påverkas av arbetet med Förbifarten, så jag har inte känt anledning till oro, säger Magnus Johansson.

Barnen blir fler

Under planeringsperioden 2015–2017 prognostiseras elevantalet öka med 5,6 % i Hässelby/Vällingby vilket motsvarar 409 elever i årskurs F-9. Totalt prognostiseras elevantalet att öka med cirka 1 200 elever från 2013 till 2022, en ökning med drygt 13 %.

Cirka 81 % av eleverna i Hässelby/Vällingby går i kommunal skola, att jämföra med staden som helhet där siffran är 75 %.

Källa: Utbildningsförvaltningen/Lokalförsörjningsplan 2015-2017

Visa merVisa mindre