Bara V vill skriva in idrott i plan- och bygglagen

Bristen på idrottsytor i Stockholm slår hårt mot ungdomsidrotten och Stockholmsidrotten vill ha ett nationellt krafttag för att få till en lösning. Nu vill dessutom Riksidrottsförbundet att ordet ”idrott” skrivs in i plan- och bygglagen. Bland riksdagspartierna är Vänsterpartiet ensamma om att ställa sig bakom förslaget.

  • Publicerad 14:01, 7 sep 2018

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om den svåra bristen på idrottsytor i Stockholm, något som främst slår mot barn och ungdomar.

Stockholmsidrotten gick nyligen ut med ett öppet brev till beslutsfattarna på riksplanet där man krävde ett nationellt krafttag, en Sverigeförhandling, för att barnen i Stockholm ska få samma möjlighet att idrotta som barnen har i Malmö, Göteborg och övriga landet.

RF vill ha ordet idrott i PBL

Nu vill även Riksidrottsförbundet, RF, att något görs på allvar. RF föreslår att ordet ”idrott” skrivs in i plan- och bygglagen och att Boverket skriver in idrott i vägledningen till kommunerna. Detta för att säkerställa att hallar och idrottsytor finns nära när bostäder byggs, att de inte glöms bort i samhällsplaneringen.
RF har frågat alla åtta riksdagspartier hur de ställer sig till förslagen, och alla utom Sverigedemokraterna har svarat.
När det gäller att skriva in ”idrott” i plan- och bygglagen är det endast Vänsterpartiet som är uttalat positiva och besvarar frågan med ett ja.

Endast Vänsterpartiet säger ja

”Ja. Möjligheten att utöva idrott bör vara en naturlig del i samhällsplaneringen. I dag prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. Genom att införa ordet idrott i PBL tydliggörs att kommunen vid planläggning ska ta hänsyn till att det finns lämpliga platser att utöva idrott på”, skriver Vänsterpartiet i sitt svar.
Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna besvarar frågan med ”Vet ej”, medan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna säger ”Nej”.

Större chans för idrott i Boverkets riktlinjer

När det gäller RF:s andra förslag, att Boverket ska skriva in idrott i vägledningen till kommunerna, har idrottsrörelsen anledning att vara mer optimistisk. Fem partier – V, MP, S, L och KD – svara ”Ja” medan två partier – M och C – svarar ”Vet ej”.