Bara sju procent av alla bygglov överklagas

Bara 4,6 procent av alla bygglov i Stockholm överklagas. Det visar en ny genomgång som länsstyrelsen har gjort.

  • Publicerad 13:57, 3 maj 2017

Bygglov som överklagas blir ofta nyheter i tidningen. Men det är bara en mycket liten del av alla bygglov som faktiskt överklagas visar en ny genomgång som länsstyrelsen har gjort.

De har gått igenom de 2 160 bygglovsbeslut som fattades under 2015 i Stockholms stad och kommit fram till att bara 6,9 procent av ärendena överklagades. Det är dock något fler än i de flesta andra kommuner i länet.

Av de 162 ärenden som överklagats i Stockholms stad blev 15 återförvisade till kommunen och 15 bygglov hävdes.

I länet i stort tar ett bygglovsöverklagande i genomsnitt cirka 200 dagar från det att kommunen fattar sitt beslut till att ärendet är slutligt avgjort.