Bar trucks lär inte bli av i sommar. Foto: Mostphotos

Bar trucks i Rålambshovsparken får nobben

Centerpartiet vill prova ”bar trucks” i Rålambshovsparken och Tantolunden för att ge mer liv och rörelse till parkerna. Men socialnämnden, som ansvarar för serveringstillstånden i stan, tror inte alls på idén med rullande barer.

  • Publicerad 10:42, 20 feb 2017

I höstas lämnade Centerpartiet in en motion om att prova så kallade bar trucks i Tantolunden och Rålambshovparken. I motionen skriver man att det skulle stimulera gatulivet och man pekar på städer som Berlin och Lissabon. De skriver också att ”ta en drink i parken på ett trevligt sätt” inte är någon ”radikal idé ur ett internationellt perspektiv”.

Genom att tillåta försäljning i ett inhägnat område med vakter skulle man kunna öka tryggheten eftersom parkerna då fylls med mer liv och rörelse. I grunden, skriver motionärerna, handlar det om att festa på ett säkert sätt.

Men socialförvaltningens tillståndsenhet tar inte lika lätt på idén med rullande barer. De menar istället att bar trucks skulle innebära en mer svårkontrollerad alkoholservering och att tillgängligheten skulle öka gentemot ungdomar.

Man vill också vara försiktig när man jämför med andra länder, eftersom den svenska alkohollagen säger att man alltid ska bedöma alkoholserveringens skadeverkningar när man överväger ett tillstånd. Att barerna är på just fyra hjul innebär också ett problem, eftersom de mest grundläggande villkoren för ett serveringsställe är att det är knutet till en viss adress och att det finns en ritning över serveringsytan.

Utöver det får bar trucksen ett annat problem, nämligen att de måste kunna erbjuda förrätt, huvudrätt och efterrätt om de vill servera alkohol.