Balett, hembränt och snus

  • Publicerad 01:15, 17 jan 2018

Stenbrottet, även kallat Gammelgården, låg som ett torp från mitten av 1700-talet i Solnaskogen, som man sa förr i tiden. Namnet kom ifrån att det tidigare låg ett stenbrott i Solnaskogen. I dag, som en gård, ligger Stenbrottet på Karolinska Institutets område, intill den nybyggda aulan Medica.

Som gård byggdes Stenbrottet 1771 av en handelsman och bagare vid namn Joakim Sasse. Även känd som en skicklig lönnbrännare av stora mått. Sasse dog redan 1784 och 1785 togs gården över av den italienska balettmästaren Giovanni Ambrosiani som hade gården som ett sommarnöje. Han var danslärare på Karlberg och premiärdansör på Operan. Denne Ambrosiani dog 1832.

Gelbgjutaren A L Herndahl var arrendator på Stenbrottet från 1822 till sin 1835. Han gjöt konst- och bruksföremål i mässing. Dessutom bedrev han uppfödning av rävar. Herndahl, som var en hängiven jägare och viltvårdare, var med och bildade Svenska Jägareförbundet 1830 vid ett möte på Stenbrottet.

Fredrik Ambrosiani, son till balettmästaren Giovanni, arrenderade Stenbrottet från cirka 1840. Han ägnades sig mer åt sällskapsliv och nöjen. Nästa Ambrosiani blev Fredriks son Bruno, född 1842. Som i sin tur senare fick sonen Sune, som blev intendent på Nordiska museet.

Bruno ägnade sig åt tobaksodling och kallades med tiden för tobakskungen. Tobaken såldes bland annat till Ljunglöfs tobaks- och snusfabrik. ”Ljunglöfs Ettan” var redan då en populär produkt. 1923 dog Bruno. Arrendet och tobaksodlingen togs då över av den dåvarande trädgårdsmästaren Arvid Lindman, som blev den sista arrendatorn på Stenbrottet.

Det fanns många stora lador för torkning av tobaksbladen. Den sista tobaksladan revs 1960. Den låg då mellan Solna kyrka och Falkenerarbostället. Lindman fortsatte att odla tobak fram till 1935. 1947 förklarades Stenbrottet som byggnadsminnesmärke.

Kring denna gård byggdes sedan Karolinska institutet och Stenbrottet gjordes om till lunch- och kaffeservering. Det kallades i folkmun för ”snusket”. Serveringen pågick fram till 1981 och blev därefter under en period ett medicinhistoriskt museum. I dag är det kontorslokaler och konferensrum.