Enskede skola så som den ser ut i dag. Foto: Agnes Stuber

Bakslag för utbyggnad av Enskede skola

Planerna på om- och tillbyggnad av Enskede skola stöter på patrull. Nu vill utbildningsförvaltningen att förslaget återkallas och vissa delar omprövas.

  • Publicerad 17:50, 14 feb 2019

Ett mångmiljonprojekt som sett ut att komma igång vid årsskiftet och som nu får vänta ytterligare. Så kan man just nu sammanfatta planerna på att rusta upp Enskede skola.

Orsaken är priset på satsningen, som skenat iväg från 218 till 327 miljoner kronor. Sedan förslaget godkändes i november har utbildningsförvaltningen hunnit tänka om och vill nu att nämnden återkallar beslutet.

– Det är naturligtvis tråkigt för skolan att beslutet återkallas, men samtidigt positivt att vi lyckats fånga upp kostnadsökningen innan det är för sent, säger Felix Wickman, biträdande chef på lokalenheten.

Ompröva vissa delar

I sitt förslag hänvisar förvaltningen till en dialog med stadsledningskontoret och fastighetsbolaget SISAB, där "det framkommit en möjlighet att sänka investeringskostnaden genom att ompröva vissa delar av projektet".

– Det som varit mest kostnadsdrivande är planen på att bygga en ny idrottshall under mark, samt att grundvattennivån visat sig vara högre än vad vi först trott. Därför måste vi hitta ett sätt att ändra karaktären på det nya huset för att på så vis få balans i ekonomin, säger Felix Wickman.

Projektet går bland annat ut på att fräscha upp den gamla skolbyggnaden från 1915 med nya hissar, el och ventilation, samtidigt som den gamla matsalen byggs om till aula. Dessutom vill man uppföra ett nytt hus på skolgården där bland annat kök, matsal, idrottssalar, omklädningsrum och musikrum ska inrymmas, medan tre andra hus på skolgården rivs.

Återkallandet av beslutet innebär att man även ruckar på tidsplanen.

– Den ursprungliga tidsplanen är försenad cirka sex månader med anledning av att vi drar tillbaka beslutet. Byggstart med rivning är alltså planerad till sommaren 2020. Vilka hus som berörs och i vilken ordning samt vilket evakueringsbehov skolan har kan vi inte säga något om i dagsläget, säger Felix Wickman.