Foto: Karin Nilsson

Bagarmossens Folkets hus nära konkurs

Bagarmossens Folkets hus har akut ekonomisk kris. En ny styrelse har tagit över ruljansen, och tvingas gå in i det nya året med hundratusentals kronor på minuskontot. "Det finns risk för konkurs", säger nye ordförande. Bland annat ska personalstyrkan ses över.

  • Publicerad 15:44, 1 feb 2016

Ett underskott på mellan 350-380 000 kr. Så ser läget ut för den ideella föreningen Bagarmossens Folkets hus. Anledningen är enkel: för lite verksamhet, för lite intäkter.

– För fem år sedan fanns det mycket pengar i en buffert. Men när verksamheten började gå nedåt har man inte greppat tag i saker och ting, utan man har tagit ur sparkassan. Och nu är stålarna slut. Det blir ett jättejobb att vända det här, säger Curre Hansson, ny ordförande sedan två veckor tillbaka.

Han är noga med att poängtera att inga ekonomiska oegentligheter har förekommit och att huset inte misskötts.

Staden vill se uppryckning

Den gamla styrelsen avgick förra månaden efter att stadens kulturförvaltning bara beviljat bidrag för ett halvår, inte hela 2016. Förvaltningen är missnöjd med hur verksamheten har skötts. De vill se en rejäl uppryckning och en helt ny verksamhetsplan innan de hostar upp mer skattestål.

Deras bidrag utgör hälften av husets intäkter på ett år enligt Curre Hansson. Han säger att han har förståelse för att de vill ha mer action för sina kulor.

– Nyttjandegraden, alltså hur mycket huset används, är för låg. I till exempel Rågsved och Hägersten ligger de på mellan 25 och 30 procent i nyttjandegrad. Vi ligger kring tio procent.

Behöver verksamhetsutvecklare

Nu ska färden mot botten vändas. Enligt ordförande blir det en rejäl uppförsbacke; en ökad användning av lokalerna är "inget man snyter ur näsan bara så där". Den nya styrelsen har två riktlinjer för den nya verksamhetsplanen som ska mejslas fram illa kvickt.

För det första måste personalstyrkan – tre heltidare, en timanställd – ses över.

– Vi behöver en verksamhetsutvecklare som är hungrig och kan sälja in huset till allmänheten. Det är inte ett lätt jobb. Och rent krasst har vi inte råd att anställa ytterligare en person. Vi har begärt möte med facket för att förhandla om det här.

"Vi är väldigt viktiga"

För det andra måste fler människor använda stället. Styrelsen vill att det ska bli mer av ett evenemangscentrum för bland annat företag och studieförbund så saker börjar hända där på dagen. På sikt vill de utveckla den egna verksamheten i samarbete med Stockholmshem.

– Till exempel går det inte ens att få sig en kopp kaffe här. Vi har inget fik. Folkets hus är väldigt viktigt för civilsamhället och vi vill styra upp det så att det blir en naturlig mötesplats som på landsorten. Linje 17 är stor som en medelstor svensk stad, så det borde gå.