Renoverad. Efter mycket om och men är nu badhuset vid Ösbybadet färdigrenoverat. (Bilden är tagen innan renoveringen) Foto: Mikael Andersson

Badhuset är redo för sommarens gäster

Badhuset vid Ösbybadet är färdigrenoverad. Till sommaren kan en ny kaféverksamhet flytta in i lokalerna - ännu är det dock oklart när den kan invigas, meddelar kommunen.

  • Publicerad 16:30, 29 maj 2021

I december kunde Mitt i berätta om renoveringsplanerna av badhuset vid Ösbysjön, efter över två års kamp från föreningen Ösbybadets vänner.

Nu är renoveringen klar.

Tidigare i april var bastu, dusch, omklädningsbåt med mera upprustat. Det meddelar ordförande i föreningen, Lars Avellan.

– Det är jättefint gjort. En stor eloge till kommunen, säger han.

Efter två års kamp – nu ska Ösbybadet rustas upp

Caféverksamhet till sommaren

Kultur- och fritidschef på Danderyds kommun, Håkan Arfwedson, meddelar att deras förhoppning var att anordna en invigning till sommaren.

Med anledning av de rådande restriktionerna ser det ut att få vänta.

– Det är högst tveksamt när och om vi får till en invigning innan sommaren startar på allvar, säger han till Mitt i Danderyd.

Förutom att lokalerna fått sin första dusch pågår flera saker i lokalen. För närvarande pågår ett upphandlingsarbete om att få dit en kaféverksamhet.

Vilket också väntas bli klart till sommaren.

– Vi håller på att handla upp det. Där är vi noga med att det blir en så bra och långsiktig lösning som möjligt, säger Håkan Arfwedson.

Övergödning

Föreningens ordförande, Lars Avellan, meddelar att de nu arbetar för att Danderyds kommun ska se över övergödningen av Ösbysjön.

– Siktdjupet varierar genom åren och när det är som sämst ser man bara en halv meter mot ett konstrastfullt föremål. Det är dels inte så trevligt att bada i sådant vatten, men det kan också vara farligt, säger Lars Avellan och tillägger:

Övergödning. Lars Avellan, ordförande i föreningen Ösbybadets vänner, hoppas nu att man kan göra något åt övergödningen i Ösbysjön. Foto: Mikael Andersson