Awad Hersi ny ledamot för FI

I höstas lämnade Awad Hersi Miljöpartiet efter att partiet krävt hans avgång. Nu står det klart att han kommer att sitta i styrelsen för Feministiskt initiativ i Stockholm.

  • Publicerad 10:27, 16 maj 2017

Awad Hersi var tidigare miljöpartist och ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. I en stor granskning av Mitt i berättade 16 anställda och för detta anställda att ska Awad Hersi ha strukit delar av tjänsteutlåtanden– speciellt stycken som inte var stödde den politik han ville driva. Han ska också, enligt källorna, ha utsatt tjänstemän för påtryckningar i ärenden som handlar om försörjningsstöd för enskilda invånare i stadsdelen.

Flera berättade också att för mycket politisk inblandning från hans sida gjorde att de tillslut valde att lämna sina tjänster.

Flera krävde hans avgång bland andra det egna partiet. I oktober hoppade han av partiet. Awad Hersi tog först till sig av kritiken men menade sedan att det var en del av en smutskastningskampanj och att han tvingades avgå på grund av sin hudfärg och sitt ursprung.

I en granskning av revisionsfirman EY framgick det bland annat att samtliga före detta anställda som intervjuats ansåg att Awad Hersi var ”långt ner i detaljstyrningen”. En tidigare chef berättade att han vid upprepade gånger blivit kontaktad av Hersi i specifika ärenden avseende framför allt beslut om försörjningsstöd.

Granskningen kunde inte belägg att det några beslut ändrats efter påtryckningar av Hersi.

I helgen valdes han in i styrelsen för Feministiskt intiativ i Stockholm.

Hur ser FI på kritiken som riktats mot Awad Hersi? 

– Det tillsattes en oberoende utredning som slog fast att han inte gjort något brottsligt och att han inte gjort särskilt stora fel i sin roll som ordförande, säger Lisa Palm är ny ordförande i Feministiskt intiativ i Stockholm.

Har du läst rapporten?

– Jag har tagit del av den. Nu tittar vi framåt. Jag kan inte gå in i efterhand och se vad som är gjort och inte. Jag litar på att valberedningen gjort en bra bedömning.

Finns det några planer på att Awad Hersi ska få uppdrag i nämnder, råd eller bolag? 

– Nej det gör det inte. Skulle Awad Hersi vilja söka uppdrag i nämnder så är det en fråga för valberedningen att ta ställning till.

I samband med Järva demokratiforum förra året kom frågan upp om kvinnor i förorten utsätt för förtryck eller inte, då twittrade Hersi:

”Somaliska kvinnor är mest förtrycka av media å inte boende i Järva”

 

 

Han intervjuades kort därefter i Sveriges radio med anledning av hans tweet och fick frågan om han ansåg att det fanns hedersrelaterat kontroll i området. Något rakt och tydligt svar gav han inte på den frågan, utan svarade att det är svårt för honom att med bestämdhet, att säga så är det. Han sa också att så länge den känslan finns bland kvinnor, att deras vardag begränsas, så är det ett problem.

Hur ser Feministiskt initiativ på Hersis tweetutspel?

– Jag tycker att det är svårt att ta ställning till eftersom jag själv inte deltog i debatten. FI tar självklart frågan om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck mot kvinnor på stort allvar.

Mitt i söker Awad Hersi.