Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla bygga 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Foto: Mostphotos

Avtal klart för elva års byggtransporter till Barkarbystaden

Järfälla kommun har tecknat ett avtal med Wiklunds Åkeri om en logistiklösning för utbyggnaden av Barkarbystaden. Och det är inget litet avtal – under åren 2019–2032 handlar det om totalt 488 000 byggtransporter till området.

  • Publicerad 04:35, 25 jun 2020

 Jag är glad att vi nu får en logistiklösning på plats som gör att vi på ett bättre sätt kan styra och kontrollera byggtransporterna till Barkarbystaden. Lösningen kommer att bidra till minskad trafik och miljöbelastning, trygghet och trivsel för boende och näringsidkare, och en god arbetsmiljö och effektiv produktion, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Drfiftstart i början av 2021

Avtalet innebär att Wiklunds tar ett helhetsansvar för driften av logistiklösningen och enligt Järfälla kommun ger det ger flera positiva effekter för boende, näringsidkare och byggaktörer som är verksamma i Barkarbystaden.

Det ska exempelvis innebära minskad byggtrafik på allmän väg, bättre framkomlighet för byggtransporter och allmän trafik, minskat materialsvins och ökad leveransprecision och kortare byggtider.

Driftstart för logistiklösningen beräknas till första kvartalet 2021.