Efter. Parkeringen vid Ängbybadet måndag 25 april. Foto: Anders Gustafsson

Avspärrad parkering öppnar till badsäsongen

Den tillfälligt avspärrade parkeringen vid Ängbybadet kommer att öppnas 1 juni. Efter badsäsongen spärras parkeringen av igen för att förhindra fortsatt dumpning av avfall.

  • Publicerad 12:46, 11 maj 2022

I dag finns inget som tyder på att avfallet som låg dumpat på parkeringen vid Ängbybadet har påverkat grundvattnet.

"Med den information som miljöförvaltningen fått så finns det inget som tyder på att vätskor hällts ut på marken", skriver Nanna Spett, miljöinspektör på miljöförvaltningen, i ett mejl till Mitt i.

Mitt i har tidigare skrivit om att avfall dumpats på parkeringen.

"Enligt uppgift från den som städat och från stadsdelsförvaltningen så fanns det schaktmassor, asfalt och byggavfall", skriver Nanna Spett.

LÄS ÄVEN: Parkering stängs av – har blivit en sopstation

Har polisanmälts

Bromma stadsdelsförvaltning har gjort en polisanmälan, skriver avdelningschef Peter Dacke, i ett mejl till Mitt i.

Vem eller vilka som dumpat avfall på parkeringen vet stadsdelen inte.

I dag har stora delar av parkeringen spärrats av. Parkeringen kommer att öppnas för allmänheten från den 1 juni, då badsäsongen börjar.

"Väderleken styr dock, skulle det bli varmt och fint väder i maj och efterfrågan ökar så kan vi öppna tidigare", skriver Peter Dacke.

Efter badsäsongen kommer parkeringen att spärras av igen, för att förhindra otillåten dumpning.

Att få tag på de som ligger bakom det dumpade avfallet bedömer Nanna Spett som svårt:

"Tyvärr är det väldigt svårt att utreda avfallsdumpning... det krävs i princip att den som dumpar blir tagen på bar gärning".

Nanna Spett skriver att den illegala avfallsdumpningen är ett problem för staden.

"Det kostar stora summor att städa efter människor som gör på detta sätt."

Bromma stadsdel som står för städningen har ännu inte fått slutnotan för vad städningen av parkeringen vid Ängbybadet kostat.

Före. Parkeringen vid Ängbybadet tisdag 19 april. Foto: Anders Gustafsson

De har ansvar

Oftast är det fastighetsägaren/byggherren som ansvarar för att byggavfall hanteras korrekt.

Avfall som är farligt för människor och miljö ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet.

Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre