De två pumpaggregaten i pumpstationen i Alby gick båda sönder samma vecka. Foto: Claudio Britos

Avloppsvatten har läckt ut i Albysjön

Avloppsvatten läckte under tre dagar ut i Albysjön efter att en pumpstation gått sönder. Kommunen ska nu analysera hur mycket vatten det handlar om och hur det påverkat sjön.

  • Publicerad 16:26, 4 feb 2021

Pumpstationen i Alby är av det större slaget. Den tar emot vatten från hushåll i Östra Tyresö och pumpar det vidare.

Den har två pumpaggregat.

– Det första gick sönder i början av förra veckan, säger Bertil Eriksson, VA-chef vid Tyresö kommun.

Det lämnades då in på reparation. Det andra kunde pumpa vidare vattnet själv, men senare samma vecka gick också det sönder.

– Det blev stopp i systemet. Det har aldrig hänt under min tid att en sådan stor station slås ut så totalt, säger Bertil som varit VA-chef i nästan 15 år.

Det här gör en pumpstation

"Hushållsvatten rinner ut i kommunens huvudledningsnät och vidare till samlingspunkter, pumpstationer. Stationerna trycker vattnet vidare till nästa och nästa för att till slut hamna i Henriksdal avloppsreningsverk där vattnet renas", säger Bertil Eriksson vid Tyresö kommun.

Han uppskattar att det finns ett 100-tal pumpstationer i Tyresö.

I stället fick det så kallade spillvattnet läcka ut via pumpstationens ledning som leder vattnet en bit ut i sjön, tills det ena aggregatet var lagat och åter drift i måndags.

–Det enda alternativet hade varit att sätta in en stor mängd tankbilar per dygn för att hålla undan vattnet.

Sugit upp vatten vid kyrkan

Också vid några mindre stationer fylldes vattenmagasinen och vattnet läckte ut via ledningar.

I veckan har kommunen till exempel sugit upp vatten vid Tyresö kyrka.

– Vi kommer att ta bort föroreningar där det syns. Det är ett väldigt grådaskigt vatten, men det kan synas papper, kondomer eller trasor till exempel.

Ledningen går ut i Albysjön. Foto: Claudio Britos

Enligt kommunen gick pumpaggregaten sönder för att stora mängder regn och smältvatten översvämmat och skadat elektroniken.

– Snösmältningen tog fart samtidigt som vi redan hade väldigt höra grundvattennivåer. Det blir enormt stora flöden som måste ta vägen någonstans. De är byggda för att ta hand om en rimlig volym.

Dagvatten rinner ner

Hus med felkopplade ledningar i området bidrar till att dagvatten också kommer ner i avloppsledningarna och flödena till pumpstationerna blir ännu större, berättar han.

Kommunen ska nu ta reda på hur mycket vatten som läckte ut, hur det påverkar sjön och anmäla händelsen till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

– Vi ska också bygga om vid stationen för att undvika att det här händer igen.

Letar felkopplingar

Kommunen jobbar sedan tidigare med en inventering av ledningsnäten för att komma åt problemet med felkopplade ledningar runt om i Tyresö.

– Vi började i Trollbäcken med vårt äldsta ledningsnät och betar av område för område. Det är sällan ett bekymmer att få fastighetsägarna att koppla om. Felkopplingar kan leda till att vattnet stiger upp i fastigheter om vi får en dämning, säger Bertil Eriksson.

Varför är ledningar felkopplade?

– I vissa fall handlar det om okunskap eller slarv vid installationen av ledningarna. I andra fall rör det sig om fastigheter som byggdes på den tiden då det fanns andra regler.

Det här betyder begreppen

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Spillvatten är det vatten som kommer via alla avloppsledningar inne i huset såsom diskvatten, tvättvatten, badvatten och toalettvatten. Det leds till avloppsreningsverket.

Dagvatten är regnvatten från hustak och gator som inte infiltreras i jorden, samt vatten från husgrundsdräneringar.

Källa: Roslagsvatten, vasyd.se

Visa merVisa mindre