Långsjön i Segeltorp kämpar med övergödning. Foto: Hanna Thåström

Avloppen rinner ut i Långsjön – men du kan ändå bada

Vid kraftiga regn kan avloppsvatten behöva släppas ut i Långsjön. Det är ett av många problem för vattenkvaliteten i sjön. Men patienten är på bättringsvägen.

  • Publicerad 15:40, 29 aug 2017

– Jag skulle då inte vilja bada i Långsjön efter att ha hört det här, det är ju hemskt! säger en åhörare då Sofia Spaak från Stockholm vatten och avfall informerade om sjöns vatten på Segeltorpsdagen den 27 augusti.

Utsläppen sker på grund av gamla avloppsledningar som kombinerar dagvatten (vattnet som rinner ner i gatubrunnar) med avloppsvattnet från hushållen. Om de översvämmar måste en del tappas ut i sjön. Bakterier och oönskade näringsämnen tillförs då till vattnet.

Men detta ska enligt Sofia Spaak endast ske då det regnar rikligt. Badvattenprover från förra året visade att vattnet var badbart och inte hade förhöjda bakterienivåer.

Problemet är mindre än vad det en gång varit eftersom Stockholm vatten och avfall sedan 1960-talet har installerat och fortsätter att installera nya ledningar som separerar dagvatten och avlopp.

Avloppsvattnet är dock bara en småbov när det kommer till Långsjöns vattenkvalitet. Värre är dagvattnet som kommer från de boende i området. Regnvattnet drar med oönskade ämnen till exempel från biltvätt och gödsling av gräsmattor ner till sjön.

Övergödningen av sjön har blivit bättre med åren och målet är att senast år 2021 nå god ekologisk status. Planen är att leda vattnet till nya dammar, våtmarker och planteringar som filtrerar bort ämnen innan vattnet leds vidare till sjön.

– Om detta genomförs kommer Långsjön få bukt med övergödningen och uppnå god ekologisk status. Allmänheten kan också hjälpa till exempelvis genom att tvätta bilen i biltvätt och inte på gatan, säger Sofia Spaak.

Att nå godtagbara nivåer av det kemiska ämnet PFOS, som finns i impregneringsmedel samt numera förbjudet brandskum, verkar däremot svårt.

– Vi har ingen lösning tyvärr, säger Sofia Spaak, men påpekar att nivåerna inte är hälsofarliga.

Sofia Spaak, Stockholm vatten och avfall, informerar om Långsjöns vatten.