Utsläppen från trafiken ligger bakom många dödsfall. Foto: Mostphotos

Avgaserna dödar tusen stockholmare varje år

Luftföroreningar orsakar sjukdomar i luftvägarna samt hjärt- och kärlsjukdomar. I Stockholm är luften riktigt dålig längs vissa stråk. Tusen personer i Stockholms län dör varje år på grund av luftföroreningar.

  • Publicerad 04:32, 18 maj 2020

Varje år dör 1 000 stockholmare i förtid på grund av luftföroreningar.

Det visar en uppskattning som miljöförvaltningen i Stockholm gjort på uppdrag av Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Det kan jämföras med hur många som dör i trafikolyckor: 22 personer i Stockholms län 2019, enligt statistik från Trafikanalys, Trafa.

Bättre luft när trafiken minskade

Luftföroreningar kan komma från förbränning och industrier, men i Stockholm är det trafiken som orsakar den största mängden.

Det märktes snabbt när coronakrisen slog till. Två veckor in i krisen hade halterna på Hornsgatan, Stockholms värsta när det gäller luftföroreningar, minskat markant.

– Det är en ganska påtaglig skillnad, säger Magnus Brydolf, miljöutredare på SLB-analys som håller i mätningarna av luften i Stockholm.

Luftföroreningarna orsakar hjärt- och kärl- samt luftvägssjukdomar.