Veronica Franze och hennes sambo har redan skaffat både luftrenare och skyddsmask. OBS! Luftrenaren på bilden är dock tagen i ett annat sammanhang. Foto: Privat/Mitt i

Avfallsröken: Kommunen skärper rekommendationerna

Efter mätningarna av de norska experterna skärper kommunen rekommendationerna. Boende inom tre kilometer från branden rekommenderas använda luftrenare inomhus.

  • Publicerad 18:54, 6 feb 2021

Beslutet meddelades på lördagen. Botkyrka kommun kommer nu köpa in luftrenare till boende i en radie av tre kilometer från branden.

– Vi följer experternas råd, och det finns ingen tid att avvakta. Nu har vi fått en rekommendation och då ska vi se till att alla kan följa den. Vi riktar närmare tre miljoner kronor och beslutet ska verkställas omgående, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande på kommunens hemsida.

"Högt ställda krav"

Nynäshamns kommun köper också in renare som de lånar ut till boende inom en radie av 3 kilometer. Rekommendationen som Botkyrka kommun gått ut med kommer från anlitade experter.

– De som bor inom en radie av tre kilometer från branden och upplever besvär även inomhus kan överväga att använda luftrenare som uppfyller högt ställda krav, säger Tom Bellander som är professor i mljömedicin och som tolkar värdena som kommer in från luftmätningarna.

"VIlka substanser?"

Paret Veronica Franze och Thomas Norén som bor cirka 5 kilometer ifrån branden i Nynäshamns kommun hade dock redan skaffat luftrenare. Thomas Norén som är kemiingenjör vill veta mer om mätningarna som de norska experterna gjort och på vilka avstånd de gjort mätningarna.

– Det vore intressant att veta vad för typ av substanser så att man kan bilda sig sin egen uppfattning, säger han.

När han läste av värdena för flyktiga organiska ämnen på deras luftrenare valde paret att även skaffa skyddsmask med filter att ha utomhus. De hoppas få ersättning för sina utlägg, antingen av försäkringsbolag eller kommun.

– Vi har haft dialog med försäkringsbolag, men det är svårt att få ersättning så länge kommunerna inte fattat beslut om rekommendationer. Det här är ett besvär längre ifrån branden än vad de tänker, säger Veronica Franze.

Andra skärpningen på kort tid

Den skärpta rekommendationen är den andra på drygt en vecka. I torsdags förra veckan gick kommunen ut med att barn och ungdomar upp till 18 år, personer över 70 år och gravida bör vistas inomhus när vinden ligger på från avfallsberget.

Enligt Carina Molin som är samhällsbyggnadsdirektör var detta en rekommendation utifrån ”försiktighetsprincipen och råd från miljömedicin”. I en intervju i Mitt i specificerade hon råden om inomhusvistelse till att gälla i en radie cirka en kilometer från branden.

Borde rekommendationen ha kommit tidigare?

– Naturligtvis bör råden komma så tidigt som möjligt men det fanns inga råd att tillgå i Sverige, så vi kunde inte ge några råd tidigare, svarade Molin Mitt i Botkyrka Salem i början av denna vecka.

Carina Molin berättade vidare att de nya råden grundar sig på information från kanadensiska och amerikanska myndigheter om exponering vid skogsbränder. Centrum för arbets- och miljömedicin på Region Stockholm har sedan omarbetat informationen för att gälla branden i Kagghamra med tanke på partikelhalterna.

Något beslut om evakuering av boende har ännu inte fattats. Så här skrev brandkåren den 22 januari:

"Räddningstjänstens slutsats: Medför ej ett behov av evakuering på kort sikt (veckor). På längre sikt har kommunen initierat planering för kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten."

Cirka 5 000 kronor

Kommunen ska återkomma med information om när leveranserna av luftrenarna är på gång. Botkyrkabor som redan köpt en luftrenare och som bor inom en radie på 3 kilometer kommer att få ersättning för sina kostnader, dock inte mer än cirka 5 000 kronor vilket kommunen räknar med att deras utvalda luftrenare kommer att kosta per styck.