Även miljöpartiet kritiserar öns skattesänkningar

Lidingö stad är mitt uppe i budgetarbetet inför nästa år. Majoriteten vill se stora skattesänkningar. I de alternativa skuggbudgetarna görs andra prioriteringar. – Vi satsar på de verkliga utmaningarna: klimatet, integrationen, den psykiska hälsan och att göra Lidingö till en levande och hållbar stad, säger Patrik Sandström, Miljöpartiet på Lidingö.

  • Publicerad 18:15, 22 nov 2018

På nästa kommunfullmäktige, 26 och 27 november kommer Lidingö stads budget att slutgiltigt att klubbas. I majoritetens budget ligger skattesänkningar men också stora satsningar på park- och gatubelysning, ett nytt trygghetsboende för äldre i centrum, samt ökade ekonomiska krav på idrottsföreningar.

Ger fingervisning om oppositionspolitik

Den budgeten kommer att röstas igenom men skuggbudgetar från oppositionspartierna ger en fingervisning om vilka frågor de kommer att jobba med när nästa mandatperiod sätter igång efter årsskiftet.

Miljöpartiet vill inte föra några skattesänkningar alls utan sparar istället in genom färre kommunalråd och lägre arvoden till de högst betalda politikerna. De vill också införa parkeringsavgifter.

– Vi satsar på de verkliga utmaningarna: klimatet, integrationen, den psykiska hälsan och att göra Lidingö till en levande och hållbar stad, säger Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö.

Skolträdgård där elever får odla

Ett litet udda förslag är att skapa en skolträdgård och att ta initiativ till en skördemarknad på hösten.

I skolan vill de motverka psykisk ohälsa bland unga och betygssegregationen.

– Skolan ska vara en plats för lust att lära och ge alla lika goda möjligheter till en bra start i livet, säger Patrik Sandström.