Firande. Studentfirande från Kungstensgymnasiet sommaren 2020. Årets studenter får följa fjolårets nya covidtradition. Foto: Rakele Bertini

Även årets student covidanpassas

Ännu en årskull går mot slutet av sin gymnasietid och om några veckor stundar ett annorlunda studentfirande. Nytt för flera skolor blir att eleverna kommer mötas av några närstående när de springer ut.

  • Publicerad 06:15, 25 maj 2021

Årets student närmar sig med stormsteg och likt 2020 blir firandet speciellt. Det blir inget gemensamt utspring för alla tredjeårselever inför hundratals närstående. På gymnasieskolorna runt om Vasastan och Norrmalm kommer studentfirandet istället att ske klassvis och utspritt över en, två eller tre dagar. Dessutom sker utspringet inför ett mindre antal närstående vänner och familjer.

Studentfirande. 2021:a studenter springer ut klassvis som i fjol. Varje klass får en timme. Foto: Rakele Bertini

För eleverna på Kungstensgymnasiet i Vasastan blir det ungefär på ett liknande sett som för eleverna som tog studenten 2020.

– Vi har avslutningen klassvis eftersom det är som det är. Eleverna kommer vara här drygt en timme vardera och fotograferas, gå till sina klassrum och ha en avslutningsceremoni. Efter ceremonin springer de ut i Spökparken och möter sina närstående som kommer att vara placerade vid koner med plakaten. Det var jättefint förra året, säger Kungstensgymnasiets rektor Karin Lennermark.

Två skolor ändrar

För eleverna på NTI Gymnasiet och Cybergymnasiet blir det en viss skillnad från i fjol.

– Förra året delade vi upp det på tre dagar. I år kommer alla våra nio klasser att springa ut den nionde juni. Vi delar upp dagen i tre omgångar i stället, morgon, lunch och eftermiddag, med tre klasser på varje, säger skolans rektor Karwan Saeed Foad.

– Utanför markerar vi och zoonar upp tre områden där föräldrar från varje klass får ta emot.

Även Cybergymnasiet har samlat utspringet till en dag.

– En klass springer ut i taget. Eleverna kommer vid olika tider, springer ut på en begränsad yta och så får varje elev ha med sig max två närstående som tar emot dem, säger Annika Hanberger, rektor.

– Förra året fick eleverna inte ha några alls på plats.

Får ha gäster. Norra real sprider studentutspringet över tre dagar. Men i år får några närstående ta emot. Foto: Arkivbild

Över tre dagar

Norra Real har valt att precis som förra året dela upp studentfirandet över flera dagar.

Vi löser årets student genom att låta varje klass springa ut ”enskilt” på egen tid under tre dagar den 8-10 juni. Det blir tre eller fyra utspring per dag, precis som förra året. Detta år låter vi dock varje elev ta med sig några få gäster (fyra-sex per student) då vi mätt upp vår skolgård. Med hjälp av staket och vakter kan vi ordna ett säkert firande med avstånd, ordning och reda utomhus, säger Norra Reals rektor Fredrik Skog.